In memoriam: Georges Derieuw

Voormalig ABVV-topman Georges Derieuw is op 17 mei 2012 overleden op 84-jarige leeftijd. Hij was als allereerste algemeen secretaris van het Vlaams ABVV van grote historische betekenis.


Georges Derieuw werd op 24 oktober 1927 geboren in Wevelgem, als zoon van een textielarbeider.

In 1952 kwam hij in dienst bij ABVV-Kortrijk. In 1960 werd hij nationaal verantwoordelijke van de toenmalige ABVV-kadetten (nu ABVV-Jongeren).

Zes jaar later ruilt Georges het nationaal ABVV voor de Algemene Centrale, eerst in Boom, nadien in Brugge. In 1972 keert hij terug als nationaal secretaris van het ABVV.

In 1978 wordt hij verkozen als de eerste Vlaamse intergewestelijke ABVV-secretaris. Deze functie zal hij blijven uitoefenen tot zijn pensioen in 1989.

Staatshervormingen

“Georges is in de ware zin van het woord een socialistische syndicalist met een historisch gewicht,” zegt huidig algemeen secretaris Caroline Copers. “Voor het ABVV is hij van grote historische betekenis, maar veel meer nog is hij dat voor het Vlaams ABVV."

Georges Derieuw lag mee aan de basis van het ontstaan van het Vlaams ABVV en tekende mee de structuur uit die de vakbond in staat moest stellen de gevolgen van de staatshervormingen te dragen en zich te organiseren als regionale tegenmacht.

"Wat wij vandaag moeten doen in het kader van de zesde staatshervorming, deed Georges bijna letterlijk vanuit een ‘wit blad’,” zegt Copers.

Dienstensyndicalisme

Georges Derieuw werd wel eens omschreven als de pionier van een Vlaams socialistisch syndicalisme. Hij was een groot voorstander van een dienstensyndicalisme en van een grotere lokale verankering via plaatselijke ABVV-afdelingen.

“Georges was een groot voorstander van een actieve investering in jongeren, de toekomst van het ABVV. Het mag en moet gezegd worden dat Georges de basis heeft gelegd van wat wij vandaag kennen aan werkingen en diensten in het Vlaams ABVV,” zegt Copers.

Georges Derieuw lag mee aan de basis van de verdere ontwikkelingen in het Vlaams overleg: de Socaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), het Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité (VESOC) en de Stichting Technologie Vlaanderen.

Het Vlaams ABVV betuigt zijn medeleven aan de familie van Georges Derieuw.

Downloads