Geen afbraak van de federale solidariteit

7/06/2012 Persbericht - Vlaams ABVV reageert afwijzend op oproep Vlaamse werkgevers voor nieuw overlegmodel.


Het Vlaams ABVV heeft via een persbericht kennis genomen van de voorstellen van de Vlaamse werkgevers voor een geïntegreerd sociaal overleg.

Het voorstel van de werkgevers komt neer op een omkering van het sociaal overleg en dus op een uitholling van het federaal sociaal overleg. Voor het Vlaams ABVV is dit onaanvaardbaar.

Het Vlinderakkoord voorziet heel duidelijk dat sociale zekerheid, arbeidsrecht en collectief loonoverleg federale materies blijven. Het is essentieel dat deze solidariteitsmechanismen gegarandeerd blijven voor alle werknemers in dit land. En dus is het logisch dat de spil van het overleg federaal blijft.

Bovendien delen we geenszins de visie van de werkgevers die in één pennentrek de historische sociale verworvenheden in vraag stellen.

Zoek op trefwoord

sociaal overleg staatshervorming