Discriminatie in de uitzendsector: alweer

2/07/2012 Persbericht - Waar blijft de nultolerantie die de Vlaamse regering beloofde?


Discriminatie in de uitzendsector. Na de undercoverreportages, de klachten van jongerenorganisaties en vele andere signalen van het afgelopen jaar, zijn er opnieuw onthutsende cijfers, ditmaal via de mystery shoppers van de sector zelf: 29% van de kantoren discrimineert.

De bevoegde minister, Philippe Muyters (N-VA), blijft evenwel de lijn van zijn eerdere reacties aanhouden: “het gaat de goeie kant op… het valt wel mee...” Voor de goede verstaander: er zijn geen verdere acties noodzakelijk.

Het Vlaams ABVV betreurt de lakse houding van de minister. Het Vlaams regeerakkoord, dat de niet mis te verstane passage bevat “We maken werk van een non-tolerantie beleid op het vlak van discriminatie” riskeert dan ook dode letter te blijven.

Nochtans beschikt de minister, die uitdrukkelijk bevoegd is voor de controle en inspectie op de uitzendbedrijven, over voldoende aanknopingspunten en bevoegdheden om er iets aan te doen:

1. Voer het actieplan arbeidsgerelateerde discriminatie uit en volg het kersverse, uitgebreide advies terzake van de Commissie Diversiteit van de Serv.

2. Honoreer de rol van de Vlaamse adviescommissie uitzendarbeid. Nog maar pas zijn de drie vakbonden uit deze commissie gestapt, net vanwege het gebrek aan gevolg dat de minister aan de adviezen geeft.

3. Versterk het handhavingsbeleid, zoals ook het Regeerakkoord stelt, en zet de Vlaamse inspectiediensten gericht en rigoureus in.

En vooral: stop met het ontkennen van het zonlicht. Zelfregulering werkt niet. Het zou van moedwillige selectieve blindheid getuigen om de vele tekenen aan de wand hardnekkig te blijven ontkennen.

Zoek op trefwoord

discriminatie interim