Congres 1986: Oriëntaties voor een syndicale werking in Vlaanderen op de weg naar de jaren ‘90

Het Vlaams ABVV congresseerde op 28 en 29 november 1986. De leidraad was toen ‘oriëntaties voor een syndicale werking in Vlaanderen op de weg naar de jaren ‘90‘. Lees hier de resoluties van het congres.


Congresthema's

1. Het ABVV sterker maken

 • Crisis
 • Het ABVV in Vlaanderen sterker maken
 • De rol van de overheid
 • Naar een verdere staatshervorming
 • Het ABVV in Vlaanderen: een open instelling

2. De interprofessionele werking uitbouwen

 • De interprofessionele gewestelijke afdelingen
 • Werklozenwerking
 • Jongerenwerking
 • Dienstbetoon
 • Vorming
 • De intergewestelijke ondersteuning
 • Financiële middelen

3. Meer en zinvol werk

 • Een actief overheidsbeleid voor meer werkgelegenheid
 • Een actief overheidsbeleid voor zinvol werk

4. Syndicaal weerwerk

 • Meer kansen scheppen voor werklozen
 • Een syndicale strategie voor de jongeren
 • Een syndicale strategie naar de K.M.O's
 • De syndicale rechten uitbreiden
 • Herstel van de vrije onderhandelingen
 • Overtredingen op de sociale wetgeving strenger sanctioneren

Downloads

Lees ook

Zoek op trefwoord

congres