Voka-bevraging niet representatief voor mening werknemers

4/09/2012 Persbericht - Reactie Vlaams ABVV op bevraging Voka, Knack en Trends over loopbaanconcept.


Werkgeversorganisatie Voka en de weekbladen Knack en Trends pakken vandaag op ‘De Rentrée’ uit met een enquête over loopbanen en verloning. Het Vlaams ABVV wijst erop dat deze enquête vooral de mening van ondernemers en managers weergeeft, en dus niet representatief is voor de Vlaamse beroepsbevolking, maar toch enkele verrassende vaststellingen bevat.

Deze enquête is niet representatief voor de Vlaamse beroepsbevolking. Ze vertelt vooral iets over de mening van ondernemers en managers, zeker niet over de mening van arbeiders en bedienden: 60% van de 706 deelnemers is ondernemer of zaakvoerder; met kaderleden erbij 70%. Slechts 16% van de deelnemers is bediende of ambtenaar, arbeiders komen helemaal niet voor.

Dat ondernemers en managers de prestatiebeloning goed gezind zijn, verrast ons niet. Wel verrassend zijn enkele andere vaststellingen:

  • Zo is er geen meerderheid te vinden voor tijdsparen (slechts 45, 7% eens of helemaal eens).
  • Er is wel een grote meerderheid die zich positief uitspreekt voor inspraak werknemers wat de jobinhoud betreft, of het belang onderkent van een aangepast gezondheidsbeleid en van ‘gelukkig zijn op het werk’.

Had men echt naar de mening van werknemers gevraagd, dan zou men heel wat andere resultaten bekomen hebben. Maar zelfs dan zegt deze enquête dat slechts 9% van de werknemers (tegenover 40% van de ondernemers) het helemaal eens is met de stelling dat ‘de koppeling anciënniteit-verloning is voorbijgestreefd’. En een meerderheid van de jongeren is te vinden voor de stelling dat jongeren sneller meer moeten kunnen verdienen dan vandaag het geval is.

Caroline Copers: “Deze enquête zegt niets over de mening van werknemers, maar wel iets over de mening van ondernemers en managers. Voor het overleg onthou ik alvast dat er geen meerderheid is pro tijdsparen en dat een grote meerderheid zich uitspreekt voor inspraak van werknemers over de jobinhoud.”

Zoek op trefwoord

loon