Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Inspiratie voor bestuursakkoorden met een sociaal hart.

Vlaams ABVV | 2012
Brochure | 18 blz.


Doelgroep: Algemeen

Over deze brochure

Het Vlaams ABVV wil dat de lokale besturen sterk inzetten op werk, sociaal beleid en een performante dienstverlening. In dit memorandum leest u onze 10 hartelijke voorstellen voor zo’n sociaal lokaal beleid.

Steden en gemeenten hebben ruime bevoegdheden, ook op sociaal en economisch vlak. Met meer dan de helft van alle publieke investeringen zijn de gemeenten de belangrijkste overheidsinvesteerders in ons land. En daarmee een belangrijke bron van tewerkstelling en economische welvaart.

Samen met onze zevenhonderdduizend leden in Vlaanderen rekenen we op alle democratische partijen om hier werk van te maken. Ook op u dus. Wees een politicus met een sociaal hart: neem deze voorstellen op in de bestuursakkoorden die u voor de komende 6 jaar afsluit.

Inhoud

Het volledige memorandum van het Vlaams ABVV bevat voorstellen in 10 beleidsdomeinen:

1. Bestrijd armoede
2. Bouw aan sociale huisvesting
3. Maak energie betaalbaar en duurzaam
4. Geef elk kind een school
5. Zorg voor welzijn
6. Maak werk van sociale economie
7. Sta open voor meer diversiteit
8. Beweeg rond mobiliteit
9. Maak belastingen rechtvaardig
10. Moedig participatie aan

Downloads

Lees ook

Zoek op trefwoord

gemeenteraadsverkiezingen