Vlaams ABVV wil sociaal loket in elke gemeente

12/09/2012 Persbericht - Memorandum gemeenteraadsverkiezingen biedt inspiratie voor bestuursakkoorden met een sociaal hart.


Steden en gemeenten beschikken over heel wat hefbomen om een sociale politiek te voeren. Het Vlaams ABVV bundelde een 50-tal voorstellen in zijn memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het Vlaams ABVV wil dat de lokale besturen sterk inzetten op werk, sociaal beleid en een goede dienstverlening.

“Het minste dat we aan elke gemeente vragen is een sociaal loket te openen,” zegt Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. “Daar moeten alle burgers terechtkunnen als ze een plaats zoeken in bijvoorbeeld de kinderopvang of in een rusthuis. Ook de wachtlijsten moeten hier worden beheerd. Het is een eenvoudige en snel te realiseren maatregel, waarmee aan veel burgers een positieve dienstverlening wordt geboden.”

De gemeenten mogen ook hun ogen niet sluiten voor de armoede, zoals in het welvarende Vlaanderen nog teveel gebeurt. “We vragen alle gemeenten een armoedetoets in te voeren,” zegt Copers. “We willen dat bij elke beleidsmaatregel het effect op mensen met een laag inkomen wordt nagegaan. Gemeentebesturen zullen op voorhand de gevolgen van hun beleid beseffen, en op zoek kunnen naar alternatieven die de armoede helpen verminderen.”

Gemeenten kunnen ook het verschil maken in hun eigen personeelsbeleid. Ze zijn immers een belangrijke bron van tewerkstelling en economische welvaart. “Alle gemeentelijke diensten moeten een divers personeelsbeleid voeren,” zegt Copers. “Er moeten meer allochtonen in dienst worden genomen via een aangepast personeelsbeleid waarbij streefcijfers worden gehanteerd naargelang hun aandeel in de bevolking. Ook diversiteitsclausules bij gemeentelijke overheidsopdrachten kunnen een positief effect hebben voor een meer divers personeelsbestand.”

Het volledige memorandum van het Vlaams ABVV bevat voorstellen in 10 beleidsdomeinen:

1. Bestrijd armoede
2. Bouw aan sociale huisvesting
3. Maak energie betaalbaar en duurzaam
4. Geef elk kind een school
5. Zorg voor welzijn
6. Maak werk van sociale economie
7. Sta open voor meer diversiteit
8. Beweeg rond mobiliteit
9. Maak belastingen rechtvaardig
10. Moedig participatie aan

Lees ook

Zoek op trefwoord

gemeenteraadsverkiezingen