Gemeenteraadsverkiezingen 2012: En dan nu tijd voor een lokaal sociaal beleid!

16/10/2012 Persbericht - De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Na de woorden is het nu tijd voor daden, niet voor nieuwe loopgraafgevechten.


Het Vlaams ABVV feliciteert om te beginnen de duizenden lokale kandidaten en verkozenen voor hun democratisch engagement. Het is nu aan de winnaars van deze verkiezingen te bewijzen dat ze bekwaam zijn hun stad of gemeente goed te besturen.

We roepen daarbij alle lokale politici op voldoende oog te hebben voor de sociale noden van heel de bevolking. Zoals we in ons politiek memorandum voorstelden, vragen we lokale besturen die sterk inzetten op werk, sociaal beleid en een goede dienstverlening. Dergelijke bestuursakkoorden zijn broodnodig.

Het is echter intellectueel oneerlijk, democratisch onjuist en zelfs ronduit demagogisch deze gemeenteraadsverkiezingen nu voor te stellen als een referendum over het voortbestaan van België. Dat waren deze verkiezingen vanzelfsprekend niet. Het Vlaams ABVV is resoluut gekant tegen een splitsing van het land.

Vlaanderen noch België kunnen zich bovendien een nieuwe periode van politieke instabiliteit permitteren. Op een moment dat het land nog steeds in een sociaal-economische crisis verkeert, zou dit uiterst onverantwoord zijn.

Lees ook

Zoek op trefwoord

gemeenteraadsverkiezingen