Staat de VDAB in uitverkoop?

10/12/2012 Persbericht - Het personeel van de VDAB trekt aan de alarmbel: door besparingen en uitbestedingen komt de basisdienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers in het gedrang.


Staat de VDAB in uitverkoop?

Het personeel én de ABVV-delegatie in het bestuur van de VDAB trekken aan de alarmbel: door besparingen en uitbestedingen komt de basisdienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers in het gedrang. Dit blijkt uit de enquête die werd afgenomen door Vlaams ABVV en ACOD bij 211 werknemers van de VDAB.

Staat de VDAB in uitverkoop? Voor elke 3 euro die Vlaanderen besteedt aan begeleiding en opleiding van werkzoekenden gaat er 1 naar de private markt. Tegelijk, in volle crisis en met drama’s als Ford Genk op de achtergrond vraagt de Vlaamse regering aan de VDAB om bijna 300 vte personeel te schrappen.

Kan de VDAB de basisopdrachten nog uitvoeren voor de werkzoekenden van vandaag en de door de crisis ontslagen werknemers van morgen? Is het normaal dat elk nieuw beleid dat Vlaanderen ontwikkelt inzake arbeidsmarkt uiteindelijk neerkomt op extra middelen voor private partners?

“Soms denk ik dat de politiek eigenlijk uit is op de volledige ontmanteling van de VDAB op middellange termijn.” Zo verwoordt het één van de werknemers van de VDAB die deelnam aan onze bevraging.

De belangrijkste vaststellingen

  • 76% van het bevraagde VDAB-personeel zegt dat de besparingen een directe, negatieve impact hebben op hun dagelijks werk. Maar liefst 88% van hen geeft aan dat de corebusiness van VDAB, de dienstverlening aan werkzoekenden, in het gedrang komt.
  • Maar liefst 76% heeft het gevoel dat de VDAB in uitverkoop staat.
  • 86% denkt dat de VDAB de taken zelf goedkoper kan doen en 95% geeft aan dat de controle op de kwaliteit van wat er uitbesteed wordt ondermaats is.
  • De voorbije 7 jaar werd de VDAB systematisch en continu onderworpen aan de eis om “meer te doen met minder”.
  • Sinds 2005 is het budget voor uitbesteding bijna vervijfvoudigd.

Onze eisen

Een sterke VDAB is volgens ons een absoluut onmisbaar instrument om in Vlaanderen de gevolgen van de crisis op te vangen. Het Vlaams ABVV en ACOD willen dat de VDAB als slagkrachtige overheidsinstelling aan het roer van onze arbeidsmarkt blijft staan.

Daartoe schuiven we twee eisen naar voor:

1. Herbekijk de besparingen en de personeelsstop en maak een einde aan het perverse mechanisme waardoor elke euro nieuw beleid naar de vrije markt moet vloeien.

2. Maak ruimte voor een beleid van gerichte samenwerking met partners, op basis van expertise en/of efficiëntiewinsten en in een beheersbare omvang.

Downloads

Lees ook

Zoek op trefwoord

arbeidsmarkt begeleiding naar werk openbare diensten VDAB