De 11 van Wetteren staan niet alleen...

14/01/2013 Opinie - Na de actie rond de ggo-aardappelen in Wetteren staan 11 actievoerders terecht. Wij horen er ook bij...


Op 15 januari 2013 zullen 11 beklaagden wegens bendevorming voor de rechter verschijnen omdat ze samen met honderden andere burgers in Wetteren GGO-aardappelen door bio-aardappelen hebben vervangen. Anders dan sommigen willen doen geloven zijn de 11 beklaagden niet schuldig aan “criminele bendevorming”, en zijn zij geen alleenstaande extremisten.

De ondertekenaars van deze tekst getuigen dat de "11 van Wetteren" worden gesteund door een ruime waaier van organisaties die net als zij moeten vaststellen hoe moeilijk het is het debat over essentiële maatschappelijke keuzes op de politieke agenda te krijgen. Sommige ondertekenaars die net als de 11 van Wetteren overgingen tot geweldloos sociaal en ecologisch verzet (stakingen, boycots, burgerlijke ongehoorzaamheid) worden eveneens met criminalisering geconfronteerd.

Wij stellen ons vragen bij de methodes die worden gebruikt om de invoering van GGO’s op te dringen terwijl de meerderheid van de bevolking ze afwijst. De veldproeven die het mikpunt waren van de actie in Wetteren, vormen een cruciale stap in de geplande introductie van GGO’s in de voedselketen, terwijl er geen politieke ruimte bestaat om een beslissing te blokkeren die ingaat tegen de wil van de burgers.

Wij aanvaarden de werkwijze niet om slechts 11 mensen te vervolgen van de honderden die vrijwillig aan deze actie deelnamen, een actie die duidelijk als een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid werd opgezet en voorgesteld.

Meer dan 80 burgers hebben zich trouwens aangemeld als "vrijwillige en solidaire verschijners", een primeur in de geschiedenis van het Belgische recht. Het gaat om landbouwers, politici, mensen uit de academische wereld, vertegenwoordigers van diverse verenigingen, milieuactivisten en "gewone" bezorgde burgers.

De procureur heeft hun vrijwillige verschijning tot nu toe afgewezen. Op die manier blijft het gerecht ontkennen dat de beklaagden deel uitmaken van een ruime maatschappelijke beweging die zich tegen de invoering van GGO’s in de voedselketen verzet en ijvert voor een duurzame en gezonde landbouw en voeding.

Door deze gezamenlijke tekst te ondertekenen, willen onze organisaties er de nadruk op leggen dat het debat op de eerste plaats over de ontwikkeling van GGO’s moet gaan en de gevolgen van de invoering ervan, over het gebruik van overheidsgeld voor onderzoek dat het algemeen belang moet dienen en niet de privébelangen van bedrijven, over een voedsel- en landbouwsysteem dat echt een antwoord biedt op de sociale en ecologische uitdagingen.

Er bestaan alternatieven, zoals de ecologische landbouw, de participatieve selectie van planten, de geïntegreerde bestrijding van parasieten... Deze alternatieven bevorderen voedselsystemen die autonomer en duurzamer zijn, zonder ze afhankelijk te maken van de landbouwindustrie.

Ze krijgen echter lang niet dezelfde aandacht van de overheid. Het proces moet dus niet over bendevorming gaan, maar wel over de opgedrongen invoering van GGO’s, die plaats vindt tegen de wil van een meerderheid van de Europeanen.

Steunbetuiging Caroline Copers

 Ik wil mijn persoonlijke steun betuigen aan de 11 beklaagden.

Vakbondsmensen hebben rechten afgedwongen, zoals het stakingsrecht, maar ervaren nog dagelijks hoe broos het is om actie te voeren.

Ik hoef maar te verwijzen naar het optreden van gerechtsdeurwaarders tegen stakerspiketten, na een eenzijdig verzoekschrift van werkgevers. Als weldenkend mens maak ik me ernstig zorgen over het repressieve discours van bepaalde politici en opiniemakers met betrekking tot deze symbolische actie.

De democratie heeft er alle belang bij dat maatschappelijke groepen cruciale thema’s - zoals duurzame landbouw - onder de aandacht brengen en zo op de politieke agenda kunnen zetten. Ik hoop dat het gerecht bij zijn uitspraak hiermee rekening houdt.

- Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV

Lijst van ondertekenaars

11.11.11
Action Pour la Paix – MIR
Aide au Développement Gembloux (ADG)
Amis de la Terre – Belgique
Associations 21
Belgische Coalitie ‘Stop uranium wapens’
Bioforum Vlaanderen
Bond Beter Leefmilieu
Cense-équi-voc, asbl
Climaxi
CNCD-11.11.11
Corporate Europe Observatory (CEO)
Entraide et Fraternité
FIAN Belgium
Frères des Hommes
Friends of the Earth (Flanders & Brussels)
FUGEA (Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs)
Greenpeace
Groen
Inter Environnement Wallonie
MAP (Mouvement Action Paysanne)
Nature & Progrès
Oikos
Oxfam-Magasins du monde
Oxfam-Solidariteit/Solidarité
Oxfam-Wereldwinkels
Rencontres et Continents
SOS Faim
Stichting Genethica
VELT vzw
Vivre…S, asbl
Vlaams-Socialistische Beweging
Voedselteams
Vredesactie
Wervel

Individuele ondersteuners

Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV
Bart Staes, Europees Parlementslid
Thérèse Snoy, Federaal Parlementslid
Dirk Peeters, Vlaams Parlementslid
Barbara Redant, raadslid Oosterzele
Louis De Bruyn, voorzitter Werkgroep Zaad-Vast
Paul Pataer, ondervoorzitter van de Liga voor Mensenrechten
Anton Nigten, promovendus aan de Wageningen universiteit, WUR
Laima Paklons, bio-ingénieur
Alma De Walsche, journaliste voor Mo*
Rob Veltman
Philippe Tyberghein
Wouter Cox
Fabien Vantilcke
Domitilla Spencer
Bart Dalhuin
Catherine Baveye
Eléonore Visart de Bocarmé
Liesbet Van Sichem de Combe
Frédy Schollaert
Jean-Pierre Gabriel
Xavier Delwarte
Yves André
Bernard Delforge, imker
Michel Fraiteur, imker
Thérèse De Vriendt

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

acties