Graag een toekomstgericht en sociaal begrotingsbeleid

25/01/2013 Persbericht - De Vlaamse regering sluit 2012 af met een overschot van 241 miljoen euro. Dat roept een aantal vragen op.


Is het wel zo verstandig om overschotten te boeken op een ogenblik dat we volop in een sociaal- economische crisis zitten? Werd er dan teveel bespaard op lonen en op werkingsmiddelen van de overheid? De Vlaamse regering moet in elk geval duidelijk maken wat haar beleid is op de langere termijn. Het Vlaams ABVV verwacht dat ze de resterende regeerperiode inzet op investeringen, ook in maatschappelijke dienstverlening.

De Vlaamse regering sloot zijn rekeningen af met een positief saldo van 241 miljoen euro. Op het eerste gezicht positief. “We zijn voorstander van een gezond begrotingsbeleid. En door meer te doen dan een begrotingsevenwicht te realiseren, levert Vlaanderen extra-inspanningen in het kader van de gemeenschappelijke begrotingsdoelstellingen. Maar toch roept dit vragen op,” zegt Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV.

Eén: Op een ogenblik dat de economische groei tegenvalt en de werkloosheid blijft toenemen is in elk geval een groei- ondersteunend beleid noodzakelijk. Niet door zomaar fiscale kortingen toe te kennen aan bedrijven, zoals VOKA nu alweer bepleit, wel door te investeren in innovatie, in onderwijs, in welzijnsvoorzieningen, tewerkstellingsinitiatieven en kwalitatieve dienstverlening. Dat doet ze al, maar mag het wat meer zijn in tijden van crisis?

Twee: moest er dan 100 miljoen euro bespaard worden op het personeel? Moest er opnieuw een indexsprong toegepast worden op de werkingsmiddelen van overheidsdiensten en vele andere organisaties? Moet het kosteloos streekvervoer voor senioren nu ter discussie gesteld worden? Moeten de landingsbanen in zorg en welzijn straks op de korrel genomen worden?...

“Wat we van de Vlaamse regering in elk geval verwachten is dat ze de resterende regeerperiode extra inzet op investeringen in werk, economie en sterke overheidsdiensten,” zegt Caroline Copers. “Want dit is de beste garantie op gezonde financiën in de toekomst. Verhogen van efficiëntie en slimme besparingen, ja, zolang het sociaal en rechtvaardig blijft. En een structurele begrotingsnorm kan helpen, om een stabiel beleid te voeren, met meer begrotingsdiscipline als het economisch meevalt en wat meer zuurstof als het economisch minder gaat,” besluit Copers.

Zoek op trefwoord

begroting Vlaamse Regering