Stemgedrag ABVV-leden: foute berichtgeving

23/02/2013 - Niet de N-VA maar de SP.A is de grootste partij onder ABVV-leden.


In zijn opiniestuk in De Morgen (20/02/2013) verwees N-VA-parlementslid Siegfried Bracke er triomfantelijk naar: “Uit een onderzoek van Marc Swyngedouw over de verkiezingen van 2010 blijkt dat voor ABVV-leden de N-VA de populairste partij was. We haalden bij de achterban van Rudy De Leeuw 26 procent, de sp.a 23 procent,” zo schrijft hij.

Bracke heeft zijn bronnen niet goed gecheckt. Hij verwijst weliswaar naar het onderzoek van prof. Marc Swyngedouw, maar citeert in feite de interpretatie die de krant De Standaard (15/02/2013) daaraan gaf.

Welnu, die interpretatie is fout, zo bevestigde ons ook de auteur van het onderzoek, en het is dan ook jammer dat die foutieve interpretatie inmiddels een eigen leven beginnen leiden is en her en der als waarheid wordt geponeerd.

Wie de juiste cijfers wil kennen moet het ISPO-onderzoeksrapport ‘Structurele en culturele determinanten van het stemgedrag van de Vlaamse kiezers bij de federale verkiezingen van juni 2010’ openslaan op blz. 45.

Daaruit blijkt dat niet N-VA maar nog steeds SP.A de grootste partij is onder de ABVV-leden: 32% stemde SP.A, 22% N-VA - 10 procentpunten minder dus dan SP.A en een ondervertegenwoordiging vergeleken met de gemiddelde N-VA-score van 27%.

Bovendien blijkt bijna 4 op 10 SP.A-kiezers lid van het ABVV te zijn. SP.A is daarmee de partij met het grootste aandeel ABVV-leden onder zijn kiezers. In totaal is bijna 6 op 10 SP.A’ers is trouwens vakbondslid.

- Deze reactie verscheen in de lezersrubriek van De Morgen (23/02/2013).

Andere sites

Zoek op trefwoord

politieke verkiezingen