Werkwinkels, nog werk aan de winkel

8/03/2013 Persbericht - De VDAB reorganiseert de Werkwinkels. Het Vlaams ABVV uitte al eerder zijn ongerustheid over de besparingen bij de VDAB, ook in de Raad van Bestuur.


Al op 10 december 2012 trok het Vlaams ABVV, samen met het personeel van de VDAB, tijdens een persconferentie aan de alarmbel over de besparingsplannen van de Vlaamse regering. Die dreigen immers de VDAB-dienstverlening naar werkzoekenden in het gedrang te brengen.

Bij de Vlaamse regering vonden we echter geen gehoor. Daarop werd in de Raad van Bestuur van de VDAB, eveneens op onze vraag, overeengekomen om de oefening naar capaciteit en noodzakelijke dienstverlening grondig te bekijken.

Een breed optimalisatieplan werd voorgesteld op de Raad van Bestuur van 6 maart 2013, waarvan de reorganisatie van de Werkwinkels een onderdeel vormt. Ook daar drong het Vlaams ABVV aan op voldoende tijd en ruimte om de impact van de plannen na te gaan en zo nodig bij te sturen. Die mogelijkheid werd ook bekomen.

Dienstverlening garanderen

Het Vlaams ABVV deelt dus uiteraard samen met de andere vakbonden de bekommernis over het garanderen van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan alle werkzoekenden, in het bijzonder aan de meest kwetsbaren onder hen – net zoals we al vier maanden geleden hebben aangegeven.

De inplanting van de Werkwinkels is daarbij van groot belang, net zoals de besparingen op het personeel, de besparingen op de begeleidingscapaciteit en de druk om steeds meer taken uit te besteden aan de private markt, ook al is dat niet altijd goedkoper of beter.

We zullen ook in de komende maanden op al deze punten waakzaam blijven en de Vlaamse regering blijven wijzen om de impact van haar besparingsbeleid.

Lees ook

Zoek op trefwoord

VDAB