Veeg hun problemen niet onder de mat!

Meer dan 100 miljoen mensen werken als huishoudpersoneel. Vaak worden hun arbeidsrechten geschonden. Daarom voeren Vlaams ABVV en FOS campagne.


Meer dan 100 miljoen mensen werken als huishoudpersoneel. Zij koken, poetsen, strijken, zorgen voor kinderen en knappen de vuile klusjes op.

Vaak worden hun arbeidsrechten geschonden en worden zij niet beschouwd als echte werknemers. Huishoudwerk(st)ers verdienen respect voor hun werk en hebben recht op waardig werk: minimumloon, vaste werkuren, vakantie en sociale bescherming.

Daarom voert fos samen met de Algemene Centrale, Vlaams ABVV, de Socialistische Mutualiteiten, vzw Thuiszorg en sp.a van maart tot mei 2013 campagne voor het “Recht op Waardig Huishoudwerk”. Met onze campagne willen we mensen hier sensibiliseren en mobiliseren en zo de nodige politieke wil losmaken om Conventie 189 te ratificeren én te implementeren in nationale wetgevingen.

Ook jij kan meedoen en je steentje bijdragen aan de opwaardering van huishoudwerk(st)ers wereldwijd!

Zoek op trefwoord

solidariteit