Petitie: automatische toekenning schooltoelage

Het Vlaams ABVV ondersteunt de petitie van het Netwerk tegen Armoede voor de automatische toekenning van de schooltoelage vanaf het schooljaar 2013-2014. Teken ook de petitie.


Het traject naar automatisering werd al ingezet onder de vorige onderwijsminister Frank Vandenbroucke.

De huidige Vlaamse regering - met volgens haar eigen regeerakkoord als "topprioriteit" armoedebestrijding (en daarbinnen kinderarmoede en automatische toekenning van rechten als speerpunten) - stelde de automatisering echter uit tot het schooljaar 2014-2015.

Niet om technische, maar om budgettaire redenen. We citeren uit de voortgangsrapportage van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding: “Omwille van besparingsmaatregelen was het budget dat in 2012 voorzien was voor het project van de school- en studietoelagen, niet meer beschikbaar.”

Bizar, gezien de prioriteiten... Nu worden enkele duizenden ouders getroffen omdat ze hun schooltoelage te laat indienden. Dit is onbegrijpelijk!

Het Netwerk tegen Armoede vraagt om volgende eisen te onderschrijven:

  • De mensen die hun aanvraag nu te laat ingediend hebben, moeten alsnog een schooltoelage toegekend krijgen.
  • Automatische toekenning van de schooltoelage vanaf schooljaar 2013-2014 en niet vanaf het schooljaar 2014-2015.

Onderteken de petitie hier

Zoek op trefwoord

studietoelagen