Studietoelagen alsnog toekennen, in afwachting van automatisering

9/04/2013 Persbericht - Bijna 3000 gezinnen dienden hun aanvraag voor een studietoelage te laat in. ABVV-jongeren eisen dat de Vlaamse regering ze toch nog aanvaardt. Stop de besparingen op de zwaksten!


Hoezo te laat?

Tot 2004-2005 moesten de aanvragen van de studietoelage ingediend worden vóór 31 oktober van het schooljaar.

Vanaf dan werd dat 30 juni met als doel meer mensen te bereiken. De maatregel hield ook rekening met het doel van de automatische toekenning die in het verschiet lag: zo weinig mogelijk mensen die recht hebben, uit de boot laten vallen. De volledig automatische toekenning werd toen vooropgesteld voor het schooljaar 2013-2014.

Om vooral technische redenen werd de indieningsdatum – na 5 jaar zo gewerkt te hebben – in 2011-2012 alsnog een maand vervroegd, van 30 juni naar 1 juni. We hoopten toen op niet te veel problemen én op enige soepelheid naar wie toch te laat zou zijn, wat gezien de vroegere werkwijze niet onlogisch zou zijn.

Protest

Die soepelheid is er dus niet, met nefaste gevolgen voor enkele duizenden gezinnen. De Vlaamse regering weigert dit recht te zetten. Enkele oppositiepartijen, de Vlaamse ombudsman en armoede-organisaties dringen hier op aan. ABVV-jongeren sluiten zich daar bij aan.

Het kan niet zijn dat deze mensen, in tijden van crisis, nogmaals de dupe zijn van een crisis waarvoor zij niet verantwoordelijk zijn. Zij moeten juist beter beschermd en geholpen worden. De Vlaamse regering wou de armoede aanpakken, mede met de studietoelagen. Wel, dat ze dat dan doet ook!

Automatisering komt er!

Al bijna 15 jaar vragen ABVV-jongeren dat de studietoelagen automatisch toegekend worden. We voerden hier meermaals actie rond. Bijna even lang werd deze eis overgenomen door heel het ABVV.

Enkele jaren geleden nam de Vlaamse regering dan het engagement op om dit te realiseren. Sinds enkele jaren wordt dit door de betrokken administraties op poten gezet. Dit stond geprogrammeerd voor het schooljaar 2013-2014, maar werd dan toch een jaar uitgesteld om … te besparen. Studietoelagen automatisch toekennen zal de kost voor de regering immers vergroten.

De regering maakt zich sterk dat ze dit voor het schooljaar 2014-2015 kan waarmaken. Wij twijfelen daar niet aan, maar eisen dat er met enige omzichtigheid wordt omgesprongen met de aanvragen die te laat werden ingediend. We eisen dat de automatisering alsnog vroeger gerealiseerd wordt, zoals eerder beloofd.

We willen absoluut vermijden dat de zwaksten het eerste slachtoffer worden van de blinde besparingsdrift. Daarom steunen we ook de petitie van het Netwerk Tegen Armoede.

Zoek op trefwoord

studietoelagen