Kwaliteitszorg voor onze ouderen: ook in het Vlaanderen van morgen?

23/05/2013 Persbericht ABVV Social Profit - We moeten grenzen trekken aan de commercialisering van de zorgsector.


De kwaliteit van de zorg voor onze ouderen staat opnieuw in het brandpunt van de belangstelling. Een ontluisterende artikelenreeks in Het Laatste Nieuws schetst ons een confronterend beeld van de manier waarop we in onze samenleving met onze ouderen omgaan.

ABVV Social Profit wil dat aangrijpen om na te denken over de commercialisering in de zorgsector. Dat is dubbel actueel omdat o.a. de ouderenzorg met de 6de staatshervorming zo goed als volledig een gemeenschapsbevoegdheid wordt.

Onaanvaardbare situaties

Het is niet de eerste keer dat de media onthutsende praktijken in rusthuizen blootlegt. Dat gebeurde eerder al eens in een Panoramareportage.

Ook toen was de conclusie duidelijk: de verregaande onderfinanciering van deze sector leidt hoe langer hoe meer tot onaanvaardbare situaties in een groeiend aantal rusthuizen.

Het personeel in de rusthuizen (en bij uitbreiding de volledige zorgsector) ziet dit met lede ogen aan. Ze verdienen vast een pluim om zich in moeilijke omstandigheden en in een context van constante kostenbesparingen en lage lonen, blijvend in te zetten voor de bewoners. Pampers die niet mogen worden ververst wegens ‘niet vol genoeg’, het zijn situaties die wij al jaren op het terrein aankaarten.

Grenzen overschreden

Naast de gebrekkige financiering van deze maatschappelijke uitdaging is het duidelijk dat de toenemende commercialisering in de zorgsector de situatie van de bewoners noch werknemers verbetert.

Grote privéspelers, die op basis van een maaltijdkost van 5 euro per dag en het recycleren van pampers winst uit hun activiteiten puren, dragen niet bij tot een menswaardig antwoord voor de vergrijzingsproblematiek.

We moeten grenzen kunnen trekken tot waar de vrije markt kan reiken. Wat ons betreft is die hier overschreden. Minstens moet de overheid haar controlerende rol op zowel de boekhouding als de kwaliteit van de verstrekte zorg ernstiger nemen. Zeker gezien de belangrijke financiering die diezelfde overheid voorziet. De werkomstandigheden van het personeel hangen hier nauw mee samen.

Wat na de staatshervorming?

De manier waarop we met zorg omgaan en de vraag waar de grenzen van de vrije markt mogen worden getrokken is actueel. Met de 6de staatshervorming wordt zo goed als de volledige ouderenzorg een gemeenschapsbevoegdheid.

Vlaanderen, die als regio het zwaarst met de vergrijzing zal geconfronteerd worden, moet een antwoord formuleren op de vraag over hoe het met die zorg zal omgaan.

Bovendien is het onduidelijk of er bij de staatshervorming op korte en middellange termijn voldoende middelen overgedragen zullen worden. Het valt te verwachten dat een aantal decisionmakers van de gelegenheid gebruik zullen maken om een grotere rol te laten spelen door private actoren wiens belangrijkste motief het behalen van voldoende rendement voor aandeelhouders is en niet de organisatie van kwalitatieve zorg.

Het ABVV Social-Profit ziet hierin nochtans de kans om de Vlaamse overheid een positieve rol te laten spelen. Zeker op het vlak van de zorg voor ouderen mag en kan de overheid zich niet door grote privéspelers in een hoekje laten drummen.

De zorg voor zwakkeren, waaronder zorgbehoevende ouderen, moet ook in het Vlaanderen van na de 6de staatshervorming een kernopdracht en -bekommernis van de overheid zijn. Door de creatie van kwaliteitsvolle tewerkstelling, kan ze daarmee ook een dubbelslag slaan.