Nee tegen GAS-boetes

28/05/2013 Standpunt - Het Vlaams ABVV vraagt, samen met meer dan 200 andere middenveldorganisaties, de GAS-boetes niet te verstrengen. Want aan die GAS-boetes hangt een kwalijk geurtje…


Momenteel vindt in het parlement de finale stemming plaats van het wetsvoorstel over de gemeentelijke administratieve sancties, de fameuze GAS-boetes. Dat wordt een belangrijke dag voor de samenleving en het middenveld, want aan die GAS-boetes hangt een kwalijk geurtje.

In een brief aan de volksvertegenwoordigers vragen tientallen middenveldorganisaties – waaronder het Vlaams ABVV – daarom die wet niet goed te keuren. De brief komt er op initiatief van de Vlaamse Jeugdraad. Steeds meer wordt normaal gedrag van kinderen en jongeren in politiereglementen ingeschreven en beschouwd als overlast. Dat is erg verontrustend.

Het wetsvoorstel en de huidige praktijk van de GAS-boetes zijn moeilijk verzoenbaar met onze kijk op het gebruik van de publieke ruimte en de manier waarop we met elkaar samenleven. Het wetsvoorstel is op verschillende punten problematisch. Zo is er sprake van een onbezonnen leeftijdsverlaging, staat de deur open voor willekeur, rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid. Voor deze wet stemmen is kiezen tegen de samenleving en het middenveld.

Wij geloven dat er door dialoog met alle betrokkenen een wetgevend kader kan komen dat wel een draagvlak heeft, ook bij het brede maatschappelijke middenveld.

Andere sites

Zoek op trefwoord

democratie