Minister-President Peeters, ga voor het algemeen belang in plaats van voor de loonlastenlobby te rijden

9/09/2013 Persbericht - De voorstellen van Vlaams minister-president Kris Peeters om de concurrentiekracht te verbeteren zijn erg teleurstellend, meent het Vlaams ABVV.


“De voorstellen van Peeters zijn een doorslagje van de verlanglijstjes van de werkgeversorganisaties,” stelt Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. Is het doel een lastenverlaging in het wilde weg, of meer jobs voor iedereen?

In een interview dit weekend in De Tijd (7/09/2013) stelde Peeters een robuuste algemene loonlastenverlaging voor en de afschaffing van de vennootschapsbelasting voor startende bedrijven (inclusief nieuwe vestigingen van hier reeds gevestigde buitenlandse bedrijven). “Deze voorstellen getuigen niet van een brede visie die we van een minister-president verwachten,” zegt Copers.

Foute analyse, foute remedies

Het Vlaams ABVV wijst erop dat Peeters vanuit een foute analyse vertrekt, alsof het concurrentieprobleem uitsluitend en vooral een kostenprobleem is, terwijl dat concurrentieprobleem voor tweederde net een gevolg is van een gebrek aan innovatie en een fout productgamma.

“Peeters kiest ook voor foute remedies,” zegt Copers: “Een drastische, algemene loonkostenvermindering voor bedrijven gaat ten koste van broodnodige dienstverlening door de overheid aan burgers én aan ondernemingen. De factuur wordt zo naar de gewone burger doorgeschoven, zonder garanties wat betreft werkgelegenheid.”

Voor het Vlaams ABVV bestaat een juiste aanpak in investeren, innoveren, vormen. “De meeste experts zijn het erover eens dat een eventuele loonlastenverlaging best gericht en selectief gebeurt. Bovendien moet volgens ons het inkomstenverlies voor de sociale zekerheid gecompenseerd worden,” zegt Copers. “Op korte termijn zijn we pro extra inspanningen ten gunste van jonge en laaggeschoolde werklozen. Maar men mag ook iets in ruil vragen van de werkgevers, bijvoorbeeld dat bedrijven meer investeren in opleidingen of meer stageplaatsen aanbieden. Het eindresultaat moet meer jobs zijn. Laten we daarover ook heel concrete afspraken maken en niet zoals tot op vandaag vooral vage intentieverklaringen.”

Stop het opbod

Het Vlaams ABVV vreest dat Peeters al volop in verkiezingsmodus verkeert en holderdebolder de N-VA de loef wil afsteken met een opbod van nog straffere voordelen voor de bedrijven. “Of ons dat een stap dichter brengt bij een pact met alle belanghebbenden valt te betwijfelen,” vreest Copers.

Zoek op trefwoord

Vlaamse Regering