Concurrentiepact: Vlaamse regering moet huiswerk overdoen

17/09/2013 Persbericht - De voorstellen van de Vlaamse regering voor een “concurrentiepact” zijn onvoldoende op werk gericht en teveel een cadeaupolitiek aan de bedrijven.


Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) zit met de twee andere gewestregeringen en de federale regering momenteel samen voor een competiviteits- en tewerkstellingspact. Peeters hoopt dat zijn voorstellen “zowel werknemers als werkgevers” kunnen bekoren.

Peeters papegaait werkgevers na

Het Vlaams ABVV is alvast zeer teleurgesteld in de voorstellen van de Vlaamse regering. “Peeters papegaait gewoon de werkgeverseisen na,” reageert Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV.

“We vinden in zijn voorstellen weinig of niks terug over de creatie van werk, over vorming of opleiding van werknemers. Dit is puur een doorslagje van de werkgeverseisen. Er is niet eens sociaal overleg hierover geweest, hoe kan Peeters dan over een ‘pact’ spreken als hij niet eens de werknemersorganisaties wil horen?”

De voorstellen van de Vlaamse regering zijn “een cadeaupolitiek aan de bedrijven”, zegt Copers: “Minder sociale lasten, minder bedrijfsvoorheffing, minder onroerende voorheffing, meer premies, meer waarborgen… Elke bijdrage van het bedrijfsleven wordt kennelijk als een soort pestbelasting beschouwd die zo snel mogelijk moet verdwijnen.”

Vergeet de werklozen niet

Het Planbureau becijferde dat het verlies aan marktaandelen voor een derde te wijten is aan kostenproblemen en voor twee derde aan ons productengamma. De beleidsmaatregelen zouden op zijn minst hiermee in verhouding moeten staan, meent het Vlaams ABVV.

“En dus moet twee derde worden ingezet op innovatie en industrieel beleid,” zegt Copers. “Voor zover er ruimte is voor nieuwe lastenverlagingen moeten die selectief gericht zijn op laaggeschoolden, omdat zij het moeilijkst aan de bak geraken momenteel. En die subsidie moeten bedrijven investeren in vorming van die laaggeschoolde werknemers.”

Het Vlaams ABVV vraagt de Vlaamse regering dringend werk te maken van de 12.000 beloofde werkervaringsplaatsen voor kortgeschoolde werklozen, waarvan er tot nog toe slechts 6.000 in de steigers staan.

De economie klimt heel langzaam uit het dal, maar de werkloosheid blijft hoge toppen scheren. Zoals Europees Commissievoorzitter Barroso het recentelijk uitdrukte: “De werkloosheid is economisch niet duurzaam, politiek onhoudbaar, sociaal onaanvaardbaar.” Die boodschap vinden we niet terug in de beleidsvoorstellen.

Zoek op trefwoord

Vlaamse Regering