Septemberverklaring: vakbonden missen concrete engagementen voor werk

23/09/2013 Persbericht Vlaams ABVV, ACV, ACLVB.


Begroting in evenwicht, ten koste van wat?

In zijn septemberverklaring kondigt Vlaams minister-president Kris Peeters opnieuw een begroting in evenwicht aan. Het is echter onduidelijk waar en hoeveel er bespaard zal moeten worden om dat te realiseren. Het stemt de vakbonden daarbij ongerust dat voor het zoveelste jaar op rij de werkingsmiddelen niet worden geïndexeerd. Terwijl de werking van heel wat openbare diensten zoals de VDAB nu al problematisch is.

Blijkbaar ontbreekt het deze Vlaamse regering opnieuw aan durf om nieuwe inkomsten op een billijke manier aan te boren, zoals een correcte heffing van schenkingsrechten en het correct belasten van tweede en volgende woningen via verhoging van de registratierechten.

Investeringen broodnodig

De vakbonden vinden het positief dat deze regering blijft investeren, dat er meer ruimte komt voor sociale leningen, en dat de gemeenten extra zuurstof krijgen. We vragen wel dat de investeringen in kinderopvang herbekeken worden. Er moeten extra inspanningen komen in de stedelijke kernen waar de noden het hoogst zijn. Hierbij moet expliciete aandacht gaat naar mensen in armoede.

Werklozen in de kou

De vakbonden betreuren het gebrek aan daadkracht in deze septemberverklaring voor de hoge werkloosheid, en de jeugdwerkloosheid in het bijzonder aan te pakken.

Er wordt wel gewag gemaakt van een groot pact, maar een echt pact vergt overleg met alle betrokkenen, en dat is er – wat de vakbonden betreft – nog steeds niet geweest. We stellen integendeel vast dat voorstellen van de werkgevers als vanzelfsprekend worden ingewilligd, zoals bij de verlaging van de bedrijfskosten via de onroerende voorheffing. Zonder dat hieraan zelfs maar voorwaarden worden gekoppeld over het behoud of de creatie van jobs.

De uitrol van staatshervorming moet sociaal zijn

Door de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen er op 1 juli 2014 12 miljard euro extra bevoegdheden bij. De staatshervorming gaat niet over peanuts, maar over beleidsdomeinen die werknemers, werkzoekenden en hun gezinnen heel sterk aanbelangen.

In de verklaring wordt de Administratie bedankt voor het opgeleverde Groenboek. Nergens gaat de Vlaamse Regering een engagement aan om samen met de sociale partners in Vlaanderen de krijtlijnen uit te zetten voor een duurzame sociale bescherming. De sociale partners willen hun verantwoordelijkheid opnemen en mee participeren in het beheer van deze sociale bescherming, zeker voor wat de domeinen van sociale zekerheid betreft.

Vlaams ABVV, ACV, ACLVB

Lees ook

Zoek op trefwoord

Septemberverklaring