ABVV betreurt versoepeling individuele beroepsopleiding (IBO) zonder tegenprestaties

30/09/2013 Persbericht -


Op 1 oktober 2013 versoepelen de regels van de individuele beroepsopleiding (IBO), waarmee momenteel circa 13.000 werkzoekenden een eerste werkervaring opdoen. Het Vlaams ABVV betreurt dat Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) hiermee de weg opent naar tijdelijke contracten. Het Vlaams ABVV vraagt meer sociale rechten voor werkzoekenden in een IBO, de IBO-contracten meer richten op wie het echt nodig heeft, en meer engagementen van werkgevers om stageplaatsen aan te bieden.

Via een IBO-contract kunnen werkzoekenden een eerste werkervaring opdoen. Ze volgen dan gedurende 1 tot 6 maanden een opleiding op de werkvloer. Tot nog toe volgde na zo’n IBO steeds een contract van onbepaalde duur.

Op vraag van de werkgevers wijzigt minister Muyters nu echter die regel: voortaan kan er ook een contract van bepaalde duur volgen, waarvan de duur minstens gelijk is aan de opleidingsperiode.

IBO voor wie het echt nodig heeft

“Het Vlaams ABVV heeft zich in de onderhandelingen verzet tegen het invoeren van de mogelijkheid van een contract van bepaalde duur na een IBO,” zegt algemeen secretaris Caroline Copers. “Aan onze belangrijkste bekommernis in dit debat werd immers niet tegemoet gekomen: onze eis om iets te doen aan de aanzienlijke verspilling (deadweight) die er vandaag is in het gebruik van IBO. We zijn van mening dat de doelgroep die vandaag voor IBO in aanmerking komt te ruim is, dat er daardoor te vaak steun wordt gegeven voor wie ook anders aangeworven zou worden en dat de doelgroep dus beter beperkt zou worden tot wie er echt nood aan heeft: de laaggeschoolden die moeilijk aan de bak komen.”

Ook het gebrek aan betrokkenheid van de werknemersvertegenwoordigers bij de procedure om een afwijking op het contract van onbepaalde duur aan te vragen is een belangrijke tekortkoming, meent het Vlaams ABVV.

“We betreuren dan ook dat de minister op eigen initiatief deze hervorming heeft doorgevoerd, zonder aan onze bekommernissen tegemoet te komen,” concludeert Copers.

Zoek op trefwoord

IBO