Stop werkzoekenden te culpabiliseren

8/10/2013 Persbericht - “Werklozen willen niet werken, dus verplicht hen om te werken.” De voorstellen van Rik Daems kunnen gemakkelijk in één zin worden samengevat. Het Vlaams ABVV heeft drie zinnigere voorstellen.


Sinds 2009 is het aantal mensen dat langer dan twee jaar werkloos is alleen maar toegenomen. Die toename is extra groot bij de jongeren. De reden daarvoor is hemeltergend simpel: het is een direct gevolg van de financieel-economische crisis waarin speculanten ons hebben gestort. Wie beweert dat het hier draait om individuele verantwoordelijkheid en werkonwilligheid, vertelt regelrechte onzin.

Sinds 2009 is er ook, om het prijskaartje van die crisis te bekostigen, alleen maar bespaard op de middelen van de VDAB om deze mensen te begeleiden. Dat feit is wel te wijten aan politici als Rik Daems (Open VLD) die keer op keer zijn blijven hameren op blinde, lineaire besparingen op het overheidsapparaat.

Maar laten we echt het inhoudelijk debat voeren. Als het inderdaad waar is dat men nu eindelijk iets wil gaan doen aan het probleem van langdurige werkloosheid, dan gaan we immers graag mee rond de tafel zitten.

Alvast drie pistes:

1. Durf eindelijk weer te investeren in de begeleiding naar werk. Maak een einde aan het budgettaire keurslijf waarin de VDAB zich bevindt.

2. In plaats van dure, nauwelijks uitvoerbare en ethisch twijfelachtige systemen van verplichte gemeenschapsdienst uit te werken, hebben we nood aan een echte werkervaringsgarantie voor langdurig werkzoekenden. De instrumenten voor opleiding en werkervaring zijn er in Vlaanderen (WEP+, CIBO, …), maak er beter gebruik van en investeer in de begeleiding ernaartoe.

3. Hou op met het culpabiliseren van werkzoekenden. Er zijn vandaag voldoende controlemechanismen om wie het slecht meent een sanctie te kunnen geven. Maar mogen we ook een keer in de richting van de werkgevers kijken wanneer het om verantwoordelijkheidszin gaat? Vraag engagementen in ruil voor de steun die je aan bedrijven verstrekt, bijvoorbeeld in het voorzien van werkervaringsplaatsen voor kansengroepen. Voor wat hoort wat, nietwaar?

Zoek op trefwoord

activering werkloosheid