Besparingen op opleidingscheques onaanvaardbaar

15/10/2013 Persbericht - Vlaams ABVV wil impulsplan voor opleidingen.


Het Vlaams ABVV vindt het onaanvaardbaar dat minister Muyters opnieuw wil besparen op de opleidingscheques van werknemers. De enige grondstof waarover Vlaanderen beschikt zijn immers de competenties van de werknemers. Nu blijkt dat de deelname aan permanente vorming daalt, zitten we dus met een groot probleem.

“Voor het Vlaams ABVV is het onbegrijpelijk dat Vlaams minister Muyters opnieuw het mes wil zetten in de opleidingscheques van werknemers,” zegt algemeen secretaris Caroline Copers. Opleidingscheques laten werknemers toe de inschrijvingskosten voor een cursus te milderen. De werknemer betaalt de helft, de Vlaamse overheid de andere helft.

Slechte cijfers

Vlaams minister-president Kris Peeters uitte al heel wat kritiek op de federale voorstellen voor een competitiviteitspact. Het Vlaams ABVV vindt dat elk overheidsniveau extra inspanningen moet doen, ieder op zijn terrein. “Daarom moet Vlaanderen extra inzetten op werkervaring en op opleiding van werkzoekenden en van werknemers. Het Vlaams ABVV pleit voor een impulsplan in samenwerking met de sectoren,” zegt Copers.

Dat dit bittere noodzaak is bewijzen de cijfers over deelname aan permanente vorming. Die nemen jaar na jaar af. We staan met een opleidingsdeelname van 6,9% mijlenver af van de 15% die de sociale partners en de Vlaamse regering samen voorop stelden voor 2020. Een daling die zich bij alle kwalificatieniveaus voordoet, in het bijzonder bij hoog- en middengeschoolden.

Deelname aan permanente vorming in het Vlaams Gewest

Bron grafiek

Afspraken niet nagekomen

In januari 2010 werd in het Werkgelegenheids- en Investeringsplan (WIP, een akkoord tussen de Vlaamse regering en de sociale partners) nog gesteld dat de inspanningen om meer mensen gebruik te laten maken van opleidingscheques, moesten worden opgedreven:

“De overheid zal in overleg met de sociale partners het stelsel van de opleidingscheques positief differentiëren voor mensen in armoede, laaggeschoolden en 50+ers, wat betekent dat het maximumbedrag voor deze groepen wordt opgetrokken voor het volgen van opleidingen die arbeidsmarktgericht zijn.”

Om dit waar te maken werd zelfs een budget van 3 miljoen euro voorzien. Die afspraak werd echter nooit nagekomen en de extra tussenkomst voor de meest kwetsbare groepen op onze arbeidsmarkt werd nooit gerealiseerd.

Nieuwe besparingen onaanvaardbaar

De afgelopen jaren werd er in tegendeel al vaak bespaard op de opleidingscheques. Het budget dat in 2009 nog 16,5 miljoen euro bedroeg, werd zowat gehalveerd tot 8,5 miljoen euro. Het gebruik werd toegespitst op arbeidsmarktgerichte vormingen. De aanvragen zijn dan ook gehalveerd sinds 2009.

En nu wil minister Muyters opnieuw 2,5 miljoen euro besparen op de opleidingscheques. Voor het Vlaams ABVV is dat onaanvaardbaar.

“We roepen de minister van Werk en Opleiding alvast op om de komende dagen bij de minister van Begroting langs te gaan om dit recht te zetten vooraleer de Vlaamse begroting 2014 definitief wordt goedgekeurd,” besluit Copers.

Lees ook

Zoek op trefwoord

opleidingscheques Vlaamse Regering