Concurrentiepact: Vlaamse impuls moet extra kansen geven aan werklozen

17/12/2013 Persbericht - Het Vlaams ABVV betreurt dat de Vlaamse regering haar extra impuls voor het relancebeleid beperkt tot een lastenverlaging.


Positief is wel dat die lastenverlaging gefocust wordt op werklozen die moeilijk werk vinden, maar dat vergt ook een groter engagement van de werkgevers.

Via de pers vernemen we dat de Vlaamse regering een akkoord heeft bereikt over haar bijdrage tot het pact voor competitiviteit en werkgelegenheid. De focus ligt daarbij op een lastenverlaging in het kader van de nieuwe bevoegdheden die vanaf juli 2014 zullen overkomen. De Vlaamse regering zal hiervoor 155 miljoen euro reserveren van de 166 miljoen euro die ze recurrent voor relancebeleid inzet. Hierover zal de regering met de sociale partners overleggen, maar zelf denkt ze aan lastenverlaging voor doelgroepen , met name jongere (-30 jaar) en oudere (+55 jaar) werknemers.

Eindelijk overleg?

“Het is betreurenswaardig dat de Vlaamse regering haar extra impuls voor het relancebeleid beperkt tot een lastenverlaging,” reageert Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. “Net nu de federale regering daar substantieel op inzet, was het logisch geweest dat de Vlaanderen vooral werk zou maken van het wegwerken van de concurrentiehandicaps die verantwoordelijk zijn voor twee derde van de achterstand tegenover het buitenland, zoals onvoldoende investeringen in opleiding en in productvernieuwing.”

“Het is merkwaardig dat de Vlaamse regering, die nog geen uitspraken deed over de nieuwe bevoegdheden, dit nu wel doet als het op lastenverlaging aankomt. Maar we nemen het aanbod om eindelijk over deze maatregelen in overleg te treden met de sociale partners graag op,” zegt Copers nog.

Engagementen van werkgevers

“Positief is trouwens dat de Vlaamse regering voorstelt om de voorziene lastenverlaging in te zetten op doelgroepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt,” meent Copers. “Maar dit zal pas effectief zijn indien ze echt doelgericht en voorwaardelijk zijn. In ieder geval moet het een stimulans zijn gericht op de aanwerving van werklozen en niet zomaar een voordeel dat uitgesmeerd wordt over wie al aan het werk is. En wat ons betreft ligt de focus best op kortgeschoolde jongeren.”

Voor het Vlaams ABVV kunnen lastenverlagingen enkel toegekend worden mits een engagement van de betrokken werkgever, zowel inzake opleiding als inzake het aanbod van voldoende en kwalitatieve stageplaatsen, conform de aanbeveling van de Europese commissaris voor Werk. “Het gaat tenslotte ook om een tewerkstellingspact,” besluit Copers.

Zoek op trefwoord

relanceplan