Geen akkoord over activering tot 60 jaar

20/12/2013 Persbericht - Het Vlaams ABVV vindt het onaanvaardbaar dat minister Muyters suggereert dat er een ‘akkoord’ is met de sociale partners rond de uitbreiding van de specifieke aanpak van oudere werkzoekenden naar 58-60 jaar. Zo‘n akkoord is er vooralsnog niet.


In een persbericht verklaart Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) dat de begeleiding van oudere werklozen vanaf 1 april 2014 zal uitgebreid worden, onder de operationele voorwaarde dat VDAB de nodige voorbereidingen heeft getroffen inzake verbetering van de kwaliteit van de begeleiding en het klaarstomen van de capaciteit.

Het Vlaams ABVV wil de minister er op wijzen dat binnen de SERV beslist werd dat VDAB eerst die operationele voorwaarden realiseert en dat er op basis daarvan (aangekondigd tegen 1 april) een beslissing kan voorbereid worden. Dit is een noodzakelijke en absolute voorwaarde.

Het Vlaams ABVV wil samen met de andere sociale partners eerst de kwalitatieve verbeteringen van de aanpak evalueren, vooraleer een uitspraak te doen. Op vandaag zijn wij van onze kant alvast expliciet tegen zo’n uitbreiding.

Het Vlaams ABVV begrijpt de acceleratie van minister Muyters niet. Of misschien toch wel, want de uitbreiding tot 60 jaar is een extra vraag van de minister zelf die oorspronkelijk geen deel uitmaakt van een ruimer akkoord.

Het Vlaams ABVV is van mening dat de aanpak van oudere werklozen effectief dient bijgestuurd te worden, maar dat daaraan geen extra verplichtingen kunnen gekoppeld worden. Wij zijn wel voorstander van de begeleiding van oudere werklozen naar werk, maar tegen een symbolische begeleiding die dan wel de indruk geeft dat er inspanningen gebeuren, terwijl er in de praktijk geen begeleiding op maat kan geleverd worden. In de SERV hebben wij wel een akkoord bereikt over de bijsturing van de begeleiding voor vijftigplussers tot 58 jaar.

Voor het Vlaams ABVV ligt een uitbreiding van de begeleiding tot 60 jaar vandaag dan ook moeilijk. Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV: “Een uitbreiding maakte geen deel uit van het akkoord binnen de SERV en bovendien is het Vlaams ABVV daar ook geen voorstander van. Ik zou liever zien dat de minister van Werk even snel is en evenveel daadkracht toont als het gaat over werkbaar werk. Net als jongeren, zijn onze oudere werkzoekenden niet vies van werk, alleen maken zij vooral kennis met gesloten deuren van werkgevers.”

In tegenstelling tot wat minister Muyters zegt is er dus geen automatische uitbreiding met ingang op 1 april 2014. Daarvoor zijn er vandaag nog teveel onbekenden waarvan de afspraak is dat ze zullen worden aangepakt. Wie zich vergaloppeert, ziet vaak de hindernissen op het parcours niet. De minister houdt zich dan ook best aan de afspraak.

Lees ook

Zoek op trefwoord

activering vijftigplussers