Rechtvaardige belastingen: wie wordt daar beter van?

België is een belastingparadijs. Maar niet voor de werknemers. Hoe kan het anders?

Vlaams ABVV | 2012
Folder
Gratis


Doelgroep: Algemeen
Prijs: Gratis

België is een belastingparadijs…

Toch voor de grote kapitaalbezitters.
Maar niet voor de gewone werkmens.

Hoe dat komt?

Simpel: van werknemers weet de fiscus – via de loonfiches – tot de laatste cent wat ze verdienen. Ook voor wie van een sociale uitkering leeft is dat zo.

Maar er zijn ook inkomens die aan elke belasting ontsnappen. Meestal gaat het om inkomsten uit kapitaal, zoals de opbrengsten van geldbeleggingen. In ons land zijn het bijna alleen de gewone loontrekkenden die nog correct belastingen betalen.

Het ABVV eist dat deze onrechtvaardigheid stopt.

Belastingen zijn nodig, maar moeten rechtvaardig zijn. Iedereen hoort in verhouding tot zijn inkomen bij te dragen tot de samenleving.

En dat is nu niet zo: de verhouding tussen belastingen op inkomens uit arbeid en belastingen op inkomsten uit kapitaal is vandaag ferm schreefgetrokken.

Het ABVV eist rechtvaardige belastingen.

De belastingdruk moet worden verschoven van arbeid naar kapitaal. Vooral de laagste lonen betalen vandaag in verhouding teveel belastingen, terwijl vennootschapswinsten en opbrengsten uit vermogens buiten schot blijven.

Door de belastingdruk rechtvaardiger te verdelen kunnen de belastingen voor loontrekkenden zelfs naar omlaag.

Folder ‘Rechtvaardige belastingen‘

  • Waarom belastingen?
  • Hoeveel betaal je zonder belastingen?
  • Wie betaalt belastingen?
  • Meet je belastinggraad
  • Wie wordt er beter van minder sociale lasten?
  • Wie wordt er beter van een vlaktaks?
  • Waarom is BTW een onrechtvaardige belasting?
  • Wat zijn de ABVV-voorstellen voor meer rechtvaardige belastingen?

Belastingservice voor ABVV-leden

In een aantal ABVV-gewesten kan je je belastingbrief 2012 laten invullen op bepaalde data. Raadpleeg daarvoor de gewestelijke sites.

Downloads

Lees ook

Zoek op trefwoord

belastingen