Deeltijds werken, hoe zit dat?

Heel wat mensen werken deeltijds. Sommigen doen dat uit vrije wil en omdat dit makkelijker is om werk en privé te combineren. Velen werken deeltijds omdat ze geen voltijds werk vinden. Hoe zit dat dan? Heb je recht op een werkloosheidsuitkering? Wat zijn je rechten en plichten als je deeltijds werkt

Vlaams ABVV | 2013
Brochure | 21 blz.


Doelgroep: Werknemers

Ontdek wat je rechten en plichten zijn als werkzoekende deeltijds werknemer.

We geven een antwoord op volgende vragen:

  • Wat betekent het statuut deeltijds met behoud met rechten?
  • Wanneer heb ik recht op een bijpassing, de inkomensgarantie-uitkering?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van ‘deeltijds werken met behoud van rechten’ en een inkomensgarantie-uitkering?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van ‘vrijwillig deeltijds werken’?
  • Wat moet er in een deeltijds contract staan?
  • Heb ik dezelfde arbeidsvoorwaarden als een voltijds werknemer?
  • Wat zijn de gevolgen van deeltijds werken voor mijn pensioen?