Shuttledecreet woon-werkverkeer: Zijn werknemers nog belangrijk?

27/01/2014 Persbericht - Na vier jaar rondjes draaien kondigt Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) nu eindelijk een shuttledecreet aan. Het Vlaams ABVV is zeer verbaasd.


Na vier jaar rondjes draaien kondigt Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits nu eindelijk een shuttledecreet aan om moeilijk bereikbare werkplaatsen duurzaam te bedienen. Het ABVV is zeer verbaasd dat er nu plots schot in het dossier komt en er geld is gevonden, zonder dat er overleg is geweest.

Al sinds 2010 beloofde minister Crevits werk te maken van een “shuttledecreet”, als structurele aanpak voor het verbeteren van de ontsluiting van bedrijventerreinen.

Haar beleidsbrief uit 2011 stelt: ”In overleg met alle betrokken actoren wordt een nota opgesteld die de grote principes vastlegt op welke wijze deze ontsluiting kan verbeterd worden. De voorbereidingen voor de realisatie van het shuttledecreet zullen verder worden gezet. Dit decreet moet een kader creëren voor de organisatie van shuttlediensten tussen openbaar vervoer knooppunten en afgelegen, moeilijk te ontsluiten bedrijventerreinen, die niet via het geregeld openbaar vervoer bediend kunnen worden.”

ACOD TBM, BTB en het Vlaams ABVV vroegen daarop in november 2011 in een gezamenlijk persbericht om dringend overleg daarover, aangezien het niet spontaan kwam. Sindsdien bleef het ook uit.

Kort door de bocht

Groot was onze verrassing toen minister Crevits afgelopen week aankondigde dat ze na grondig overleg alsnog met dit initiatief naar het parlement wil trekken. In de pers vernamen we ook dat ze hiervoor 3,1 miljoen euro wil uittrekken. De enige vereiste is dat het (bedrijven)terrein niet bediend wordt door De Lijn.

Dit is voor ons toch te kort door de bocht. Moeten we nu besluiten dat de deur open staat voor een nieuwe structuur, parallel aan deze van De Lijn, die met belastinggeld gaat concurreren met alle bestaande initiatieven, zonder sociaal overleg met werknemersvertegenwoordigers of duidelijke criteria, zoals het statuut van de chauffeurs?

Electoraal gespin

Eerder dan een goed doordacht en overlegd plan, lijkt het meer op electoraal gespin van de minister om nog snel nog een belofte te realiseren. In tijden van besparingen op alle administraties en entiteiten wil minister Crevits er één oprichten om met belastinggeld het woon-werkverkeer van bepaalde bedrijven te subsidiëren.

In het licht van de capaciteitsproblemen bij het stadsvervoer en aangekondigde structurele ingrepen op het streekvervoer van De Lijn is het voor ons onaanvaardbaar dat overheidsmiddelen zouden weggesmeten worden voor het organiseren van, wellicht nuttig, maar compleet onrendabel woon-werkverkeer dat in normale omstandigheden gefinancierd wordt door de bedrijven die vrijwillig voor een afgelegen vestigingsplaats kozen.

Verkeerd signaal

De minister ontwijkt het debat over wie verantwoordelijk is voor het woon-werkverkeer en geeft het verkeerde signaal inzake ruimtelijke ordening en mobiliteitsbeleid.

Tijdens deze legislatuur kwam geen initiatief om te komen tot een overlegd en gedragen beleid inzake woon-werkverkeer. Het Pendelfonds werd naar de achtergrond geschoven en de discussie over het ontwerpmobiliteitsplan lijkt ook op een laag pitje te staan, ondanks een tastbare evolutie naar vervoersarmoede.

We vragen ons af of de minister dit initiatief wenst te nemen voor de werknemers of dat de verkiezingscampagne al begonnen is? Wij wensen alleszins een serieus debat over woon-werkverkeer.

Rita Coeck - federaal secretaris ACOD
Frank Moreels – federaal secretaris BTB
Caroline Copers – algemeen secretaris Vlaams ABVV

Lees ook

Zoek op trefwoord

mobiliteit Vlaamse Regering woon-werkverkeer