1 mei 2014: toespraak Caroline Copers

"De inzet van deze 1 mei is 25 mei."


Speech Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV

 

1 mei 2014, Antwerpen

Goedemorgen! Kameraden!

Vorige week kwam een einde aan een wekenlang aanslepende staking bij het bedrijf Lanxess te Zwijndrecht. Een zwaar bevochten overwinning voor het stakingsrecht en de syndicale actie, én een overwinning voor het sociaal overleg en voor de werknemers. Ik wil op deze plaats publiekelijk mijn respect betuigen voor de manier waarop deze actie werd gevoerd en tot een goed einde werd gebracht.

Respect voor alle delegees die de laatste weken in sociale conflicten betrokken werden!

Maar weet, kameraden, dat dit recht op actie - dat nooit lichtzinnig ingezet wordt - onder druk staat. Het is in deze stad dat men spreekt van het inzetten van het leger wanneer foorkramers kruispunten bezetten!

Het is vandaag dan ook een bijzondere 1 mei!

Vandaag spreekt de Socialistische Gemeenschappelijke Actie. Vlaams ABVV, SP.a, Socialistische Mutualiteit. Samen vertegenwoordigen wij veel mensen, heel veel mensen. En dus zal ik het kort houden.

De inzet van deze 1 mei is 25 mei. Vlaamse, federale en Europese Verkiezingen zijn binnen 24 dagen op komst. De uitdaging is immens. En hoewel N-VA het gezicht is van rechts in Vlaanderen is rechts uiteraard breder dan alleen de N-VA. Ik wil dan ook duidelijk zijn: kameraden, stem niet tegen jezelf! En overtuig je familie, vrienden en buren om niet tegen zichzelf te stemmen!

Want het V-plan voor Verandering is niet onze verandering. Het is de V van verwerpelijk. Ik wil dat illustreren met enkele cijfers en feiten.

Een kwart miljoen. 250.000 mensen. DAT is het aantal werklozen dat in ons land zijn uitkering zal verliezen bij een beperking van het recht op uitkering tot 2 jaar. Actief naar werk zoeken zal niet helpen.

Concreet betekent dat dat een werknemer van FORD, die jarenlang aan de band gewerkt heeft, die jarenlang heeft bijgedragen tot de sociale zekerheid, die nog ingeleverd heeft om zijn bedrijf te redden, op het einde van dit jaar werkloos zal worden en ONDANKS zijn inspanningen om een andere job te vinden eind 2016 van de dop zal worden gesmeten en zal terugvallen op een leefloon, dat vandaag onder de armoedegrens ligt. Leefloon dat alleen betaald wordt na verkoop van huis en het opsouperen van alle spaargeld én mits een verplichte gemeenschapsdienst bij, zeg maar, de klusjes- of boodschappendienst van de gemeente.

Ander feit: werknemers in kleine bedrijven zonder syndicale delegatie zullen de eigen loon- en arbeidsvoorwaarden moeten onderhandelen met de werkgever.

Of nog: afschaffing van het brugpensioen, afschaffing van de index…

Dat, kameraden, is de echte agenda van Rechts.

Wat het ABVV wil staat haaks op deze agenda. Wij willen het behoud van het federaal loonoverleg. Wij willen geen beperkingen in de tijd van de uitbetaling werkloosheid. Wij willen geen beperking van het recht op syndicale actie. Wij willen het behoud van de welvaartstaat, niet de afbraak ervan!

Het ABVV wil een beleid voor de werklozen en tegen de werkloosheid, niet tegen de werklozen! De ABVV-werklozen voeren vandaag terecht actie onder het moto "zet werklozen niet klem, geef een sociale stem". Zij verdienen de steun van elke werknemer in dit land.

25 mei zal bepalend zijn. Houden we de solidariteit in stand? Of geven we terrein prijs aan rechts en de conservatieve nationalisten?

Het ABVV staat aan de kant van de mensen! Rechts staat niet aan de kant van de mensen. Rechts staat aan de kant van de rijken.

Het ABVV staat voor de verdediging van koopkracht. Koopkracht en kwalitatieve jobs. Koopkracht en rechtvaardige fiscaliteit. Koopkracht en vergrijzing. Want ALLE inkomens, ook en vooral deze uit kapitaal en vermogen, dienen de vergrijzing mee betaalbaar te houden.

De V van Verandering is voor het ABVV de V van Vooruit. De V van Verbetering.

Het is aan de volgende regeringen om de juiste politieke keuzes te maken. Niet om 6 miljard euro uit te geven aan nieuwe jachtvliegtuigen! Beeld je in wat je met 6 miljard in dit land zou kunnen doen! Niet besteden aan alweer nieuwe lastenverlagingen. Maar aan scholen bouwen! Aan het uitbreiden van collectieve voorzieningen zoals kinderopvang. Aan het optrekken van de uitkeringen. Aan echte armoedebestrijding.

Het is vandaag duidelijk dat dit NIET de keuzes zullen zijn van rechts.

Kameraden,

Het ABVV wil investeren in progressieve frontvorming met de andere vakbonden en middenveldorganisaties. Het ABVV wil vooral kunnen wegen op het beleid. Willen we kunnen wegen op het toekomstig beleid, dan hebben we de SP.a nodig.

Dus: stem niet tegen jezelf. Leve 1 mei. Leve de Socialistische Gemeenschappelijke Actie!

Lees ook

Zoek op trefwoord

1 mei