Regeringen moeten samen werk maken van werk en sociale bescherming

Persbericht 27/05/2014 - Het Bureau van het Vlaams ABVV nam vandaag kennis van de resultaten van de politieke verkiezingen van 25 mei 2014.


Met tevredenheid stelt het Vlaams ABVV vast dat extreem-rechts verschrompelt en dat de linkse partijen er licht op vooruitgaan: sp.a houdt nagenoeg stand en Groen gaat er duidelijk op vooruit.

“Het Vlaams ABVV pleit alvast voor een sterkere samenwerking tussen de progressieve partijen en politici,” zegt Caroline Copers, de algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. “Het is nu aan de politiek om regeringen te vormen. We zijn daarbij wel bezorgd over de asociale gevolgen die een eventuele rechtse coalitie voor de bevolking kan hebben.”

 Het Vlaams ABVV vraagt de politieke partijen daarom om:

1. Werkbare coalities te vormen op federaal en op Vlaams niveau.

“Werkbaar in die zin dat er op beide niveaus een coherent en slagkrachtig beleid kan worden gevoerd en dat garanties biedt aan de werkende bevolking op meer werk, een stevige sociale bescherming en een meer rechtvaardige fiscaliteit,” verduidelijkt Copers.

2. Regeerakkoorden te onderhandelen met het oog op een sterk sociaal beleid en een duurzame economie.

“Het sociale is geen bijproduct van een economisch beleid,” stelt Copers. “Werk en koopkracht mogen niet ondergeschikt worden aan groei en competitiviteit. Integendeel: het zijn voorwaarden voor een duurzaam economisch groeipad. Net als performante overheidsdiensten dat zijn.  We verzetten ons tegen blinde besparingen op openbare dienstverlening.”

3. Respect op te brengen voor de middenveldorganisaties en voor het sociaal overleg.

“Beleid is niet alleen een zaak van politici alleen. Goed beleid vertrekt van samenwerking met het middenveld en geeft ruimte aan het sociaal overleg,” benadrukt Copers.

Het Vlaams ABVV maakte vandaag haar memorandum over aan de partijvoorzitters. Het bevat concrete voorstellen aan een nieuwe Vlaamse regering en het nieuwe Vlaams parlement.

Lees ook

Zoek op trefwoord

Vlaams Parlement Vlaamse Regering