Visie UNIZO op tijdskrediet niet netjes

Persbericht 10/06/2014 Het Vlaams ABVV betreurt ten zeerste dat UNIZO opnieuw de aanval inzet op het systeem van tijdskrediet voor werknemers.


Nog erger is dat men daarbij bewust misleidende informatie verspreidt, een eerlijk debat onwaardig.

Ten eerste is het niet billijk om de reeds doorgevoerde hervorming van tijdskrediet zomaar als “zonder effect” te klasseren.

De beperkingen hebben wel degelijk effect en wel spijtig genoeg, aangezien dit minder mogelijkheden biedt aan ouderen om een werkbaar einde aan hun loopbaan te breien. D beperkte afname van de groep 50-plussers is immers volledig toe te schrijven aan de demografische evolutie.

De tweede grove onwaarheid schuilt erin dat men opnieuw en toch wel op schaamteloze wijze het niet-gemotiveerd tijdskrediet zonder blikken of blozen gelijkschakelt met, we citeren, “de klassieke wereldreis”.

Eerder werd al berekend dat er van alle aanvragen voor tijdskrediet hoogstens 2,36% eventueel in aanmerking zou kunnen komen voor een “wereldreis”. Tenzij Unizo veronderstelt dat men deeltijds in wereldreis kan gaan natuurlijk. De waarheid is dat dit soort verloven in de praktijk bijna altijd worden ingezet als aanvulling wanneer het thematisch krediet opgebruikt is, en dus ook vaak in functie van zorgtaken.

De derde misvatting zit erin dat UNIZO een volledige afruil veronderstelt tussen langer werken en tijdskrediet.

Daarom stellen zij strengere controles voor. Voldoende tijdskrediet is geen louter middel tot langer werken, maar een voorwaarde om tot gemiddeld langere loopbanen te komen. Het zal dus op zich niet volstaan, maar het zal wel voorkomen dat nog meer mensen dan vandaag uitstromen naar ziekte en werkloosheid omwille van de stijgende werkdruk.

Daar dan pleiten voor extra pest-controles lijkt ons getuigen van een weinig constructieve houding. In het debat over langer werken zullen we immers allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen, inclusief de werkgevers die ouderen ook moeten aanwerven.

Zoek op trefwoord

tijdskrediet