Septemberverklaring 2014: Bourgeois moet klare wijn schenken

Persbericht 18/09/2014 - Schuift Vlaamse regering Bourgeois factuur van 5,9 miljard euro door naar werknemers?


De voorbije maanden lekten heel wat plannen van de regering Bourgeois uit. Duurder inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs, duurdere kinderopvang, een quasi verdubbeling van de bijdrage voor de zorgverzekering, een hogere elektriciteits- en waterfactuur, duurder openbaar vervoer, minder kinderbijslag,…

Op basis van alle beschikbare informatie rekenden Vlaams ABVV, ACV en ACLVB uit dat Vlaamse werknemers en hun gezinnen de komende vijf jaar een factuur van 5,9 miljard euro dreigen te krijgen van de regering Bourgeois. Dit nog zonder rekening te houden met de impact van het opnemen van de PPS-constructies (publiek-private samenwerking)  in de Vlaamse begroting.

Daarbovenop komen dan nog de federale regeringsonderhandeling. Ook daar dreigt de koopkracht van werknemers en hun gezinnen zwaar aangetast te worden. In hun portemonnee maken mensen geen onderscheid tussen een Vlaamse of een federale besparing. Wat telt is wat er nog in de portemonnee zit. En dat dreigt heel hard tegen te vallen.

De uitgelekte plannen zorgden de voorbije maanden al voor heel wat onrust. En leidden zelfs tot een inderhaast bijeengeroepen extra vergadering van de commissie Financiën in het Vlaams Parlement. De boodschap van minister-president Geert Bourgeois (N-VA) was toen duidelijk: wacht op de Septemberverklaring.

Bourgeois moet klare wijn schenken

De drie vakbonden verwachten dan ook dat minister-president Bourgeois maandag 22 september  klare wijn schenkt. Na alle newspeak van de wittebroodsweken is duidelijkheid en transparantie aan de orde.

De bonden verwachten bovenal dat de regering Bourgeois zorgt voor evenwicht, dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat ze inzet op werkbaar werk voor iedereen, dat ze de koopkracht van de werknemers en hun gezinnen ontziet en dat ze kwaliteitsvolle dienstverlening verzekert. De investeringen in scholenbouw en welzijn die al werden aangekondigd … dat zijn maatregelen waarbij iedereen baat heeft.

De vakbonden vragen met aandrang dat de regering Bourgeois het sociaaleconomisch beleid vorm geeft in overleg met alle sociale partners. Een regering die alleen vriendelijk wil zijn voor ondernemers en vermogenden, én werknemers daarvoor de factuur presenteert, wekt geen vertrouwen, verbindt niet en gaat niet voor vooruitgang.

Lees ook

Zoek op trefwoord

Septemberverklaring Vlaamse Regering