Septemberverklaring: vrees bewaarheid

22/09/2014 Persbericht - Werknemers en hun gezinnen krijgen Vlaamse factuur van 878 miljoen euro in 2015.


Op basis van de septemberverklaring van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en op basis van eerdere simulaties zien het Vlaams ABVV, ACV en ACLVB hun vrees bewaarheid. Werknemers en hun gezinnen krijgen van de regering Bourgeois in 2015 alvast een factuur van 878 miljoen euro.

De komende weken zullen salamigewijs nog heel wat besparingsmaatregelen uitlekken. Maar in zijn septemberverklaring liet minister-president Bourgeois geen onduidelijkheid bestaan over een aantal zeer drastische ingrepen:

  • Een indexsprong in de kinderbijslag.
  • Een nieuwe besparingsronde op overheidsdiensten (De Lijn, VRT, Kind en gezin) en overheidspersoneel (er verdwijnen 1.950 banen bij de Vlaamse overheid). Het verenigingsleven moet 190 miljoen aan werkingsmiddelen inleveren in 2015.
  • De zorgverzekering die fors duurder wordt. Opvallend: de armste Vlamingen moeten maar liefst een stijging van 150% van de bijdrage ophoesten (van 10 naar 25 euro), dat is meer dan de stijging voor rijkere Vlamingen (van 25 naar 50 euro, dat is 100%).
  • Duurdere kinderopvang en onderwijs.
  • Stijgende heffingen voor water en elektriciteit.

 

Sommige van deze maatregelen zullen bovendien een dubbele weerslag hebben. Door duurdere of minder dienstverlening van de overheid. Door duurdere lidgelden van allerlei verenigingen.

Opvallend is het zeer onevenwichtige karakter van deze saneringsoperatie. In de septemberverklaring is geen spoor te bekennen van inspanningen door vermogenden of ondernemers. Niet helemaal verrassend: in het regeerakkoord was al duidelijk dat deze Vlaamse regering de kaart van de rijkste Vlamingen trekt. Dit terwijl minister-president in Bourgeois het in zijn toespraak nochtans heeft over inspanningen die aan iedereen gevraagd worden. De ‘scherpe keuzes” waarover de minister-president het heeft zijn er blijkbaar enkel voor de Vlaamse werknemers en hun gezinnen.

De drie vakbonden eisen een rechtvaardig en sociaal beleid met ambitieuze maatregelen inzake werkgelegenheid. Een beleid dat armoedebestrijding niet vergeet in de septemberverklaring.

Lees ook

Zoek op trefwoord

Septemberverklaring Vlaamse Regering