De Vlaamse regering pluimt je

Wat betekenen de 1,2 miljard euro besparingen van de Vlaamse Bourgeois-regering voor jou?


Over deze brochure

“Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan”. Onder die drie kernwoorden presenteerde de nieuwe Vlaamse regering op 23 juli 2014 haar regeerakkoord. “Een liberaal akkoord met heel veel sociale pijnpunten,” zo reageerde het Vlaams ABVV ogenblikkelijk.

In deze infonota neemt onze studiedienst de Vlaamse regeringsplannen onder de loep. Over het budget zijn momenteel enkel de grote lijnen bekend. Duidelijk is nu reeds dat er gevoelig bespaard zal worden en dat de factuur hiervan betaald zal worden door de gewone mensen, niet door de rijken en vermogenden. Wat betekenen deze besparingen voor gewone mensen, voor werknemers, voor gezinnen?

Inhoud

 • Voorwoord: Wij laten ons niet pluimen
 • Analyse: Een liberaal programma dat de factuur presenteert aan de gewone mensen
 • Kinderbijslag: Minder kinderbijslag voor iedereen, maar vooral voor lage inkomens
 • Kinderopvang: Wie kleine kinderen heeft zal dieper in zijn portemonnee moeten tasten
 • Zorgverzekering: De premie verdubbelt, maar de dienstverlening niet
 • Hoger onderwijs: Duurder onderwijs met minder kwaliteit
 • Water en elektriciteit: De prijsstijgingen zijn sociaal onrechtvaardig
 • Woonbonus: Kans gemist om woonbonus socialer te maken
 • Openbaar vervoer: Met de bus of tram rijden wordt voor iedereen duurder
 • Oudere werklozen: Werklozen activeren tot 65 jaar is een pestmaatregel
 • Langdurig werklozen: Gemeenschapsdienst zal niet tot echt werk leiden
 • Laaggeschoolden: Doelgroepenmaatregelen dreigen doel te missen
 • Aanmoedigingspremies: Loopbaanonderbreking wordt ontmoedigd
 • BEV en opleidingscheques: Syndicale vorming op de helling?            

Downloads

Lees ook

Zoek op trefwoord

besparingen Vlaamse Regering