3000 sollicitatiebrieven voor Vlaams minister van Werk Muyters

Persbericht 21/11/2014 - De drie vakbonden Vlaams ABVV, ACV en ACLVB voerden vandaag actie tegen het verdwijnen van de werkervaringsprojecten (WEP+).


De drie vakbonden Vlaams ABVV, ACV en ACLVB voerden deze ochtend actie op het Martelaarsplein in Brussel voor de start van de ministerraad. De vakbonden overhandigden Vlaams minister van Werk Philippe Muyters 3000 sollicitatiebrieven, evenveel als het aantal jobs dat op de helling staat bij de werkervaringsprojecten WEP+.

Vakbonden blijven op hun honger

De minister weigerde echter het gesprek ten gronde aan te gaan. Daarvoor verwees hij naar een VESOC-overleg van volgende week dinsdag 25 november 2014. Dat is niet van aard om de ongerustheid bij de vakbonden weg te nemen.

De vakbonden wezen de minister nogmaals op het succes van WEP+ die langdurig werkzoekenden gedurende een jaar een betaalde job met begeleiding biedt. Omdat de minister weigert de huidige WEP+ financiering aan te houden, kunnen vanaf 1 januari 2015 geen nieuwe mensen in het systeem instromen, verdwijnen er 3.000 arbeidsplaatsen en worden 600 begeleiders in opzeg gezet.

IBO geen goed alternatief voor WEP+

Volgens het Vlaams regeerakkoord wil Muyters de middelen van WEP+ in een andere maatregel te steken: IBO of individuele beroepsopleiding. Iedereen is het er echter over eens dat de mensen die in WEP+ zitten, niet terecht kunnen in IBO.

Als bewijs daarvoor: de speciale variant van IBO voor dezelfde doelgroep als WEP+ kent amper succes. Er zijn slechts 250 plaatsen ingevuld (van een beschikbare 600). Bij IBO gaat het om een opleiding onder het statuut als werkzoekende, terwijl een WEP+ als werknemer een echte betaalde job krijgt.

Huidige arbeidsplaatsen mogen niet verloren gaan

De vakbonden vragen een verlenging van het systeem totdat de nieuwe werkervaringsmaatregel (in overleg met sociale partners) is uitgetekend en in werking treedt, zodat de bijna 3000 plaatsen voor de doelgroep niet verloren gaan en de 600  omkaderingspersoneelsleden niet ontslagen worden.

Dat nieuwe systeem moet er één zijn van voldoende lange, kwaliteitsvolle en betaalde werkervaring.

Het aantal op vandaag voorziene werkervaringsplaatsen (inclusief die in de andere maatregelen die geviseerd worden) moet minstens behouden blijven.

Het moet zoals vandaag gaan om voorbehouden plaatsen voor deze doelgroep, niet om inkanteling in IBO.

Downloads

Lees ook

Andere sites