Hetzelfde werk doen, maar dan gratis?

Voert de Vlaamse regering de natte droom van werkgevers uit?

Persbericht 4/12/2014 - Het Vlaams ABVV betreurt de beslissing van minister Muyters over de werkervaringsplaatsen (WEP+).


Op vrijdag 21 november 2014 voerden de drie vakbonden actie tegen het plan van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) om 3000 jobs in werkervaringsprojecten voor langdurig werkzoekenden af te schaffen. We leverden toen evenveel sollicitatiebrieven af voor de deur van de Vlaamse regering.

De minister ging niet in op onze eisen, maar beloofde sociaal overleg. Ondertussen nam de Vlaamse regering een beslissing: het systeem wordt met een paar maanden verlengd, maar de 3000 jobs zullen nog steeds geschrapt worden en vervangen door ‘trajecten’.

“We betreuren deze beslissing ten zeerste en vrezen dat dit de voorbode is van een grote operatie die tienduizenden betaalde jobs zal omzetten in onbetaalde stages en gemeenschapsdienst,” zegt Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV.

Overleg met wie?

“Minister Muyters gaat er prat op dat er ‘intensief overleg geweest is met de sector’ over dit dossier,” zegt Copers voorts.

“Helaas vergeet hij erbij te zeggen dat ‘de sector’ hier eigenlijk betekent: ‘de werkgevers van de sector’. Er is welgeteld één vergadering geweest waarop ook de werknemers – toch de mensen over wie het hier gaat – hun stem hebben kunnen laten horen. En dit pas na onze actie. Met hun verzuchtingen is op geen enkele manier rekening gehouden,” stelt Copers vast.

Hetzelfde werk doen, maar dan gratis

De hervorming in een notendop: 3000 plaatsen voor langdurig werklozen om een tijdelijke werkervaring op te doen met werknemersstatuut zullen vanaf 1 april 2015 afgeschaft worden.

Diezelfde mensen zullen vanaf dan hetzelfde werk kunnen gaan doen, maar dan onbetaald in de vorm van een begeleide stage met behoud van uitkering. Wie dat niet wil doen, kan een sanctie oplopen.

Voorbode van meer

Naast het systeem dat nu werd hervormd, vermeldt het Vlaamse Regeerakkoord nog maatregelen die men in dezelfde zin wil hervormen de komende maanden. In totaal gaat daarbij bovenop de reeds genoemde 3000 plaatsen om nog eens 16.000 betaalde jobs in werknemersstatuut (art. 60 en Gesco’s) en 12.000 jobs waarin werklozen hun uitkering behouden en een toeslag krijgen (PWA).

Als men dit doorvoert, spreken we dus van meer dan 30.000 betaalde werkervaringsplaatsen die vervangen zullen worden door stages in ruil voor een uitkering.

Tegen onbetaalde arbeid

Het Vlaams ABVV blijft zich verzetten tegen elke maatregel die van mensen onbetaalde arbeid eist. “We willen mee onderhandelen, maar dan in echt sociaal overleg, over een hervorming van de bestaande maatregelen naar een nieuw toekomstig model van werkervaring voor langdurig werklozen,” benadrukt Copers. “Maar het moet dan wel gaan om kwaliteitsvolle en betaalde werkervaring.”

Lees ook

Zoek op trefwoord

Vlaamse Regering