Erkenning intrekken van discriminerende dienstenchequebedrijven

- Zelfregulering volstaat niet

Persbericht 23/02/2015 - Een stevige aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt dringt zich op.


“Een stevige aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt dringt zich op. Een aanpak die louter focust op opleiding en individuele competenties, zoals die vandaag door de Vlaamse regering wordt voorgestaan, is veruit onvoldoende. Zo moet van hardnekkige overtreders onder de dienstencheque-ondernemingen hun erkenning al dan niet tijdelijk worden ingetrokken. Zelfregulering volstaat niet, zegt Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV in een reactie op het onderzoek van het Minderhedenforum.

Discriminatie nog steeds harde realiteit

Het Minderhedenforum heeft opnieuw de kat de bel aangebonden. Discriminatie op de arbeidsmarkt, vooral voor werknemers met een migratie-achtergrond, is nog steeds een harde realiteit. Twee op drie poetsbedrijven gaan in op de vraag van hun klanten om een “Vlaamse” poetsvrouw en “geen allochtone” poetsvrouw  in te huren.

“Dat de cijfers zo ernstig zijn is des te pijnlijker voor een sector met relatief veel werknemers met een migratieachtergrond. Ook het feit dat er wel erg veel overheidsgeld naar deze sector vloeit, maakt dat we toch minstens een zekere voorbeeldrol mogen verwachten van de dienstenchequebedrijven,” reageert Caroline Copers.

Erkenning intrekken

“Een stevige aanpak van arbeidsmarktgerelateerde discriminatie dringt zich op. Een aanpak die louter focust op opleiding en individuele competenties, zoals die vandaag door de Vlaamse regering wordt voorgestaan, is veruit onvoldoende,” constateert Copers.

“Sensibilisering, informatieverspreiding en opleiding blijft natuurlijk ook essentieel. Maar het is tijd om de handhaving opnieuw aan te scherpen. In een moderne arbeidsmarkt is er geen plaats voor werkgevers die discrimineren. Los van het vele menselijke leed en de splijtzwam die dit tussen bevolkingsgroepen kan veroorzaken, verspillen we hierdoor als samenleving ongelooflijk veel talent dat broodnodig is,” zegt Copers.

“De inspectiediensten moeten meer mogelijkheden krijgen om proactief te controleren op discriminatie via bijvoorbeeld praktijktests en mysterieshopping. Dienstenchequebedrijven die discrimineren, moeten worden aangepakt. Zo moet van hardnekkige overtreders hun erkenning als dienstenchequebedrijf al dan niet tijdelijk worden ingetrokken,” eist Copers.

Vlaamse regering in gebreke

Tot slot stelt het Vlaams ABVV ook vast dat de Vlaamse regering niet alleen te weinig doet aan het probleem, maar zelfs contraproductieve beslissingen neemt. Nog recent werd bijvoorbeeld de 60% verplichte instroomdoelstelling van leefloners en werkzoekenden in de dienstenchequesector afgeschaft. En laat dat nu net één van de weinige garanties zijn op voldoende kansen voor werkzoekenden om in dit systeem aan de slag te geraken...

Zoek op trefwoord

dienstencheques discriminatie