Ouderen niet pesten, maar echte kansen geven op gepast werk

Persbericht 5/03/2015 - ABVV reageert op uitspraken Fons Leroy (VDAB).


In een interview met De Tijd zegt Fons Leroy vandaag dat de VDAB wil activeren tot 65 jaar en dat hij het normaal vindt dat nieuwe bruggepensioneerden worden begeleid naar een nieuwe job. Minister Muyters voegt er aan toe dat “de VDAB de vacatures kan creëren voor de nieuwe groep werklozen die geactiveerd moet worden”.

Realiteitszin gevraagd

Voor het Vlaams ABVV kan er geen sprake zijn van een uitbreiding van de sollicitatieplicht voor werklozen van 60 jaar en ouder. Wel moet er werk worden gemaakt van een aanbod van passende jobs. Dat zal al een opdracht van formaat zijn voor de VDAB…en voor de bedrijven.

Dit is geen conservatieve reflex, alsof we alles bij het oude willen laten en werklozen niet in de eerste plaats willen toeleiden naar werk. Het akkoord in de Groep van Tien getuigt van een vaste wil om in te zetten op werk én van realiteitszin over de situatie op de arbeidsmarkt.

“En dat missen we in de reactie van de topman van de VDAB,” zegt Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. “Een reactie die wellicht ingegeven is vanuit een voluntaristische filosofie (‘we gaan ervoor’), maar die voorbij gaat aan de realiteit op het terrein: oudere werklozen maken nauwelijks kans op een  (kwaliteitsvolle) job, langdurig werklozen krijgen amper begeleiding en kansen op werkervaring, wie een vreemde naam heeft mag het volledig vergeten…en dat in een economische context die heel precair blijft.”

De VDAB kan geen vacatures toveren

Sommige profeten van de arbeidsmarkt voorspellen al jaren dat er door de uitstroom van de babyboomgeneratie grote tekorten aankomen. We zien het niet, integendeel: het aantal vacatures dat de VDAB ontvangt ligt vandaag na een diep dal pas terug op het niveau van 2008, de werkloosheid in Vlaanderen steekt daarentegen nog altijd uit boven de 230.000 en is sinds het uitbreken van de crisis met 70.000 gestegen.

“Het is uiteraard niet door mensen te dwingen om te solliciteren dat er plots jobs ontstaan,” zegt Caroline Copers. “We geloven niet in profeten en noch minder in tovenaars die beweren dat ‘de VDAB de vacatures kan creëren voor de nieuwe groep werklozen die geactiveerd moet worden’.”

Sociaal akkoorden moeten gerespecteerd worden

Het Vlaams ABVV wijst er bovendien op dat het in de eerste plaats aan de sociale partners toekomt om het arbeidsmarktbeleid op het terrein uit te tekenen. “Sociale akkoorden moeten uitgevoerd worden, of het nu om regionale of om federale afspraken gaat tussen de sociale partners. Bovendien herinneren we eraan dat de VDAB bestuurd wordt door die sociale partners en dat we dus samen zullen waken over die uitvoering,” beklemtoont Caroline Copers.

Het akkoord van de Groep van Tien over de beschikbaarheid van bruggepensioneerden en van oudere werklozen moet onverkort worden uitgevoerd. Er mag bovendien geen twijfel worden gezaaid over de interpretaties van die beschikbaarheid.

Het is eenvoudig: al wie in SWT zit is vrijgesteld; een deel van de mensen die nu instromen in SWT zijn voortaan beschikbaar tot 60 jaar of langer, maar enkel passief; en dat geldt ook voor de oudere werklozen tot 60 jaar, geleidelijk oplopend tot 64 jaar: ze moeten ingaan op aangeboden, passende vacatures, maar moeten zelf niet actief op zoek gaan naar jobs. De achterliggende reden is eveneens eenvoudig: wie vrijgesteld is van (actieve) beschikbaarheid heeft er al een lange loopbaan op zitten, vaak van 40 jaar of meer, en die jobs voor ouderen blijken in de praktijk uitermate schaars.

 “Het is aan de VDAB om de uitdaging aan te vatten om dit alles te operationaliseren, niet om te speculeren over allerlei interpretaties,” besluit Copers.

Zoek op trefwoord

VDAB werkgelegenheidsbeleid