Geplande verhoging kinderopvangtarieven slecht idee

Persbericht 6/03/2015 - Acht Vlaamse middenveldorganisaties, waaronder het Vlaams ABVV, vragen de automatische toekenning van het laagste dagtarief aan leefloners.


De Vlaamse regering wil de tarieven in de kinderopvang met inkomenstarief wijzigen met ingang van 1 april 2015. Het standaardminimumtarief zou 5 euro worden i.p.v. 1,56 euro, weliswaar met enkele uitzonderingen.

Leefloongerechtigden of mensen met een gelijkaardige uitkering zouden 5 euro per opvangdag betalen als ze geen activeringstraject volgen en 3 euro als ze dat wel volgen.

Het OCMW kan eventueel nog een vermindering toekennen aan gezinnen die zij inschat als een 'behartenswaardig geval', maar het initiatief ligt bij het gezin en de beslissingsbevoegdheid bij het betrokken OCMW. Op dit moment betalen leefloongerechtigden of mensen met een gelijkaardige uitkering 1,56 euro per opvangdag.

Het Vlaams ABVV, ACV, ACLVB, Caritas Vlaanderen, de Gezinsbond, het Netwerk tegen armoede, prof. dr. Michel Vandenbroeck (docent Gezinspedagogiek Universiteit Gent), de Vrouwenraad en Welzijnszorg zijn erg bezorgd over de gevolgen van deze tariefverhoging voor de kwetsbare ouders en over de rol van het OCMW als toewijzer van het individueel verminderd tarief.

De middenveldorganisaties, experten en academici vragen als eerste stap om het behoud van een automatische toekenning van het dagtarief van 1,56 euro aan leefloongerechtigden en equivalent leefloongerechtigden. Het leefloon of equivalent leefloon ligt nu al onder de armoederisicodrempel. Dit zijn dus per definitie behartenswaardige situaties. Extra kinderopvangkosten kunnen er voor deze personen niet meer bij; hoe beperkt deze stijging voor sommigen ook mag lijken.
Bovendien beschikken mensen met een leefloon vaak over een te beperkt inkomen om recht te hebben op een belastingvermindering omwille van hun opvangkosten, in tegenstelling tot andere ouders. Daarnaast zijn er lokaal ook grote verschillen in de manier waarop OCMW’s activeren.

Een automatische toekenning van het minimumtarief van 1,56 euro aan alle (equivalent) leefloongerechtigden neemt drempels weg voor de gezinnen maar het is ook een mooi voorbeeld van administratieve vereenvoudiging, en dit zowel voor de ouders, Kind en Gezin als het OCMW.
Het voorstel om het OCMW te laten bepalen wie er al dan niet recht heeft op het tarief van 1,56 of 3 euro, omwille van een activeringstraject of omwille van een ‘behartenswaardige situatie’, zal namelijk veel extra werk vragen van het OCMW.

Vandaag al zijn er signalen over lange wachttijden, die kunnen oplopen tot enkele maanden. Voor de ouders houdt een individuele beoordeling door het OCMW een grote drempel in. Niet alle mensen die een verlaagd tarief nodig hebben, zullen weten dat ze naar hun OCMW moeten stappen, zullen de stap durven zetten of zullen van het OCMW effectief een lager tarief toegekend krijgen.

Manu Keirse: 'Kinderopvang is een belangrijke hefboom voor maatschappelijke participatie en van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het algemeen en moeders in het bijzonder. Opvang voor kinderen is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven en om actief te zijn op de arbeidsmarkt.'

Michel Vandenbroeck: 'Ook voor de kinderen zelf is kinderopvang een belangrijke leerschool. Wetenschappelijk onderzoek bewijst het belang van kwaliteitsvolle kinderopvang voor de psychologische en sociale ontwikkeling van jonge kinderen. Zeker wat kwetsbare groepen betreft, is dit belang niet te onderschatten en kan het een belangrijke actor zijn in de strijd tegen kinderarmoede'.

Daarom moet kinderopvang betaalbaar blijven. Niet alleen trouwens voor leefloongerechtigden maar ook andere groepen die moeten rondkomen met een laag inkomen, die leven van een werkloosheids- of invaliditeitsuitkering of een laag loon. Er mogen geen werkloosheidsvallen gecreëerd worden.

Prof. dr. Manu Keirse
Gezinsbond vzw

Prof. dr. Michel Vandenbroeck
Universiteit Gent

Frederic Vanhauwaert
Netwerk tegen Armoede

Danielle Colsoul
Welzijnszorg

Dominic Verhoeven
Caritas Vlaanderen

Magda De Meyer
Vrouwenraad

Hugo Engelen
ACLVB

Ann Vermorgen
ACV

Caroline Copers
Vlaams ABVV

Zoek op trefwoord

armoede kinderopvang