Slechte cijfers loopbaanbegeleiding: het resultaat van achteroverleunend beleid

Opinie 8/06/2015 - De slechte resultaten van Muyters‘ beleid komen niet uit de lucht vallen.


Loopbaanbegeleiding bereikt onvoldoende 50-plussers en mensen met een handicap. Zo blijkt de cijfers die onlangs bekend werden gemaakt (Gazet Van Antwerpen, 8-06-2015).

De reactie van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) hierop was duidelijk: het ligt gewoon aan onze arbeidsmarkt. Het probleem zal zichzelf oplossen eenmaal we langer gaan werken, luidde het. Die stelling klopt niet, en wel om twee redenen.

Slecht beleid

Ten eerste: de slechte resultaten komen niet uit de lucht vallen. Het oude systeem van loopbaanbegeleiding, dat tot voor enkele jaren in voege was, was gebaseerd op een beperkte marktwerking. Alle loopbaancentra werden daarbij verplicht de helft van hun cliënten te zoeken bij de kansengroepen, bij die werknemers die het moeilijkst aan de bak kamen op de arbeidsmarkt, zoals 50-plussers en arbeidsgehandicapten. In praktijk werkte dat systeem goed.

Met de hervorming die minister Muyters doorvoerde werd de markt vrij gemaakt en werd de verplichting op kansengroepers geschrapt. In de plaats daarvan kwam een beperkte stimulansfinanciering, een bonus voor wie bepaalde groepen meer bereikt. Die bonus is nodig omdat bepaalde groepen een specifiek aanbod en een gerichte aanpak vereisen. De juiste conclusie is dus dat de cijfers slecht zijn omdat deze stimulans onvoldoende groot of stringent blijkt te zijn. Dat we erop achteruit gaan is een gevolg van een keuze van de minister.

Meer doen mag...

Ten tweede klopt het ook niet dat het probleem zich vanzelf zal oplossen en dat de minister dus achterover kan leunen en niets hoeft te doen. Loopbaanbegeleiding kan er bijvoorbeeld net voor zorgen dat mensen hun carrière een andere wending geven en hen helpen bij de zoektocht naar een job die ze langer kunnen volhouden dan hun huidige job. En net zo goed zijn er groepen zoals mensen met een handicap waarbij het aanbod van loopbaanbegeleiding een bepaalde specialisatie vergt.

Het zou dus lonen om het bereik van kansengroepen net meer te gaan stimuleren en eens grondig na te denken over hoe de vrije markt in deze gecorrigeerd kan worden, in plaats van niets te doen en af te wachten.

Zoek op trefwoord

loopbaanbegeleiding Vlaamse Regering werkbaar werk