Actie bij Voka: werkgevers, open de deuren voor 50-plussers!

Persbericht 25/06/2015 - 50-plussers profiteren niet, ze solliciteren. Maar in hun zoektocht naar werk botsen ze op onwillige werkgevers en een hardvochtige overheid. Dat bewijst een grootschalige ABVV-enquête bij 50-plussers.


Om de ogen te openen hebben we de resultaten van deze bevraging vandaag overhandigd aan de Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA.

Het ABVV bevroeg meer dan tweeduizend werkloze 50-plussers over hun ervaringen in hun zoektocht naar werk.
Dit zijn de belangrijkste resultaten:

  • 80% krijgt op meer dan de helft van de sollicitaties geen reactie
  • meer dan 60% zegt dat de begeleiding de kans op werk niet vergroot
  • één op twee wordt nooit uitgenodigd op een sollicitatiegesprek

Activering zonder kans op werk?

We stellen vast dat 50-plussers na een lange loopbaan waarin ze het beste van zichzelf hebben gegeven, steevast werklustig solliciteren. Ze bosten echter op gesloten deuren. Het activeringsbeleid -werkzoekenden tot 65 moeten verplicht naar werk zoeken- maakt velen wanhopig. Ze leveren immers heel wat inspanningen die weinig of niks opleveren.

Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV: “Tienduizenden 50-plussers zijn vandaag ongewild werkloos. Toch worden zij individueel met de vinger gewezen, terwijl de deuren van bedrijven gesloten blijven. Werklozen hard aanpakken heeft geen enkele zin wanneer al te veel werkgevers niet bereid zijn hen opnieuw een kans te bieden. Het nieuwe wettelijk kader rond beschikbaarheid is dan ook helemaal geen activerend beleid. Het is een ontkenning van de realiteit. Het is puur pestgedrag.”

4 sleutels om de deuren te openen

Wij reiken vier sleutels aan om de deuren te openen.

  • Activeer de werkgevers

Verplicht bedrijven om na te denken over hoe ze het enorme potentieel onder de werkzoekende 50-plussers kunnen aanboren. Koppel dit aan de steun die werkgevers ontvangen voor deze groep. Bevoordeel werkgevers die het wel goed doen via extra dienstverlening vanuit de VDAB bij het invullen van hun vacatures.

  • Maak echt werk van werkbaar werk

Verminder de werkdruk door meer werknemers de mogelijkheid te bieden over te stappen van zwaar naar lichter werk. De instrumenten die mensen helpen om minder te werken – en het daardoor langer vol te houden – zoals landingsbanen of aanmoedigingspremies voor tijdskrediet, moeten versterkt worden in plaats van afgebouwd of afgeschaft, zoals de rechtse regering nu doet.

  • Verbeter de begeleiding

Het is goed dat 50-plussers gestimuleerd worden om opleidingen te volgen, maar dan moet er wel genoeg aanbod zijn. Bied opleidingen aan die leiden naar concrete en goeie jobs.

  • Geen activering zonder jobs

Zorg voor gepaste vacatures, in plaats van mensen almaar strenger aan te sporen op zoek te gaan naar de naald in de hooiberg. Herbekijk de criteria op basis waarvan mensen een job moeten aanvaarden en pas deze aan naar het vinden van een job die men tot aan het pensioen kan volhouden.

Begrip en respect

Het water staat veel 50-plussers aan de lippen. De ongezien grote respons op onze bevraging bewijst dat ook. Wat 50-plussers vragen is simpel: een werkbare job, feedback op sollicitaties, begeleiding die echt het verschil maakt, de kans om zich te mogen bewijzen, hun sterke troeven – ervaring, loyauteit… – gewaardeerd te zien. Caroline Copers: “Zij vragen bovenal een beetje meer begrip. Een beetje meer respect. Een beetje meer menselijkheid. Is dat echt teveel gevraagd?”

Magazine 50+ en werkloos

Meer resultaten van onze bevraging en getuigenissen van werkzoekende 50-plussers lees je in ons speciaal magazine ‘50+ en werkloos’.

Contact

  • Philippe Diepvents - Adviseur Studiedienst - 0477 70 97 95

Lees ook

Zoek op trefwoord

vijftigplussers werkbaar werk werkgevers