VOSEB-opleiding 2019-2020 en 2020-2021

Vakbondsstrategie voor de 21e eeuw: hoe kan de vakbond deelnemen aan het sociaal overleg in een centrumrechts klimaat?

VOSEB wil de basisvorming aanvullen met de volgende vaardigheden: het verwerken van wetenschappelijke informatie, het wetenschappe-lijk analyseren en de toepassing ervan op de syndicale ervaring van de studenten. Dit om werknemers in onderhandelingen met werkgevers te sterken.


Wat is VOSEB?

Het Instituut Samenwerking Universiteit Arbeidersbeweging organiseert voor de 19de maal een Vorming Sociaal Economisch Beleid.

VOSEB wil de vakbondsvorming aanvullen met de volgende vaardigheden: militanten sterken in het sociaal overleg in de onderneming,  het kritisch en systematisch kunnen opzoeken, verwerken en gebruiken van relevante informatie, het effectief en efficiënt kunnen uitwisselen van informatie in de werkcontext, de betrouwbaarheid van informatiebronnen kunnen evalueren, inzicht in de bediening, de mogelijkheden en de beperkingen van technologie. De deelnemers ontvangen een certificaat van sociaaleconomisch beleid.

Vakbondsstrategie voor de 21e eeuw

Zowel de internationale vrije markt als het centrumrechtse politieke klimaat vormen een uitdaging voor de vakbonden. De legitimiteit en de rol van vakbonden staan onder druk. Er is sociale onvrede. Enerzijds was er het succes van de vakbondsacties van de voorbije jaren. Anderzijds uitte die sociale onvrede zich ook buiten de vakbonden om, zoals de gele hesjes.

De opleiding analyseert de uitdagingen voor de vakbonden en brengt er structuur in aan. Enerzijds biedt de opleiding inzicht in de globale vrije markt en in de nationalistische reflex. Anderzijds zoomt VOSEB in op argumentatieleer, logica, discours en communicatie. De centrale vraag van de opleiding luidt: met welke strategieën en argumenten vervullen vakbonden hun democratische rol in het sociaal overleg?

Gespreid over twee opleidingsjaren benaderen de VOSEB-docenten dit thema vanuit de vakgebieden economie, arbeidsrecht, sociologie, politicologie, filosofie,  geschiedenis en communicatiewetenschappen.

Het eerste opleidingsjaar tijdens de sociale verkiezingen

In de context van de sociale verkiezingen focust VOSEB zich op de vraag: welke argumenten kunnen vakbonden inzetten in het sociaal overleg?
In de VOSEB-lessen is er aandacht voor:

 • de impact van de open vrije markt op de arbeidsverhoudingen
 • arbeidsverhoudingen in tijden van activisme of de  vrouwen-, antiracisme-, gele hesjes-,  klimaat-beweging en de arbeidersbeweging
 • een inleiding op sociaal recht
 • de sociale verkiezingen en de representatieve democratie
 • het vertegenwoordigen van verschillende groepen en contracten in de sociale dialoog
 • het omgaan met botsende belangen, conflict en emoties en het eigenbelang versus het groepsbelang
 • de open vrije markt en de nationalistische reflex en de impact op arbeidsverhoudingen
 • de open vrije markt en de internationale reflex en de impact op arbeidsverhoudingen
 • een inleiding op academische bronnen voor betrouwbare informatie (kritisch en systematisch opzoeken van informatie)
 • een inleiding op de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethode met inbegrip van de open source survey software
 • het opstarten van een groepswerk van exploratief onderzoek, een oefening in het verzamelen, verwerken en gebruiken van relevante informatie
 • het herkennen van managementstrategieën in de onderneming
 • het hanteren van managementstrategieën in het sociaal overleg

Om de overtuigingskracht van de studenten te versterken starten we in de lessen filosofie met argumentatieleer en logica. Argumentatieleer en logica legt de structuur bloot van de rede en de redenering. Wat zijn drogredenen, paternalisme, gezagsargumenten, ontkenning en miskenning? Welke belangen liggen aan de grondslag van een scheve redenering? Hoe kunnen we ontspoorde redeneringen terug op track krijgen? Hoe gaan andere bewegingen, zoals de antiracisme-, antiseksime- en klimaatbewegingen, om met discours en tegendiscours?

Ook hier vormt de inbreng van de studenten het uitgangspunt van de opleiding. We doen dat door verhalen te verzamelen over de eisen, twijfels en motieven van leden. Die verhalen vormen de basis van een oefening in argumentatieleer.

 

Meer info en inschrijving

Bijkomende informatie over de opleiding en de inschrijving lees je op: www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/vorming-sociaal-economisch-beleid/opleidingsinfo/.
Inschrijven vóór 30 september 2019 via het overscgrijvingsformulier op de UA-site.

Downloads

Andere sites

Zoek op trefwoord

opleiding