Comité 2011: Industrieel beleid

14/06/2011 - Teksten en presentaties van het Comité van het Vlaams ABVV.


Intergewestelijk Comité

Het Intergewestelijk Comité van het Vlaams ABVV bestaat uit vertegenwoordigers van de beroepscentrales en de gewestelijke afdelingen, en komt samen op initiatief van het Bureau van het Vlaams ABVV. Het Comité bepaalt de standpunten van het Vlaams ABVV over actuele syndicale vraagstukken.

Onderwerp van het Comité dat op 14 juni 2011 in Brussel samenkwam: het industrieel beleid in Vlaanderen. Aanleiding: het Witboek Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse regering.

Agenda:

  1. Inleiding - Eddy Van Lancker, federaal secretaris ABVV
  2. Wat is de syndicale visie over industrieel beleid - Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV
  3. Wat is het belang van de industrie voor Vlaanderen - Glenn Rayp, professor UGent
  4. Voorstelling van het Witboek - Ingrid Lieten, minister (sp.a) in de Vlaamse regering
  5. Getuigenis over transformatie op bedrijfsniveau (Umicore) - Hans Vaneerdewegh, secretaris ABVV-Metaal
  6. Bespreking en goedkeuring resolutie Nieuw Industrieel Beleid

1. Eddy Van Lancker: inleiding

"Het is juist dat we als vakbond in de eerst plaats opkomen voor een rechtvaardiger verdeling van de welvaart via degelijke lonen, een goede sociale bescherming en overheidsdiensten en uitgaven die onze samenleving socialer moeten maken. Toch zou het een kapitale fout zijn om niet even veel aandacht te hebben voor 'de productie van de koek'. Dit mag niet alleen een zaak van ondernemingsleiders en regering zijn."

"Het gevoerde beleid van loonkostenbeheersing en fiscale en parafiscale vrijstellingen heeft niet bijgedragen tot een verbetering van structurele tekortkomingen van onze economie. Integendeel, het zorgde voor immobilisme bij veel ondernemers, die de vruchten plukten van loonmatiging, lagere bijdragen en lagere belastingen, zonder voldoende inspanningen te doen voor een modernisering van het productieapparaat of de creatie van meer banen."

Downloads

2. Caroline Copers: onze syndicale visie

Op het congres van het Vlaams ABVV in mei 2010 hebben we het engagement aangegaan om samen met onze centrales een kader uit te werken voor een doordachte en toekomstgerichte industriepolitiek. Met dit comité willen we aan dit engagement een concrete invulling geven. Wat is de syndicale visie over industrieel beleid? Een samenvatting van onze resolutie (zie verder):

3. Glenn Rayp: industrie in Vlaanderen

Wat is het belang van de industrie voor Vlaanderen?

Professor Glenn Rayp (UGent en SHERPPA): De industrie in Vlaanderen is de voorbije dertig jaar met steeds minder mensen steeds meer gaan produceren. Ook in de toekomst zal de tewerkstelling in de industrie blijven dalen. De vraag is alleen: zal dat snel gaan, of zal dat traag gaan? Toch heeft de industrie in Vlaanderen nog steeds een toekomst, maar dan zal die industrie wel haar hooggekwalificeerde niches moeten vinden binnen een internationale productieketen.

4. Ingrid Lieten: Witboek Nieuw Industrieel Beleid

Minister Ingrid Lieten (sp.a) over hoe de Vlaamse regering de industriële activiteiten in Vlaanderen wil behouden en versterken. En wat we mogen verwachten van het nieuwe industriële beleid van de regering.

Downloads

5. Hans Vaneerdewegh (ABVV-Metaal): Umicore

Hans Vaneerdewegh (secretaris ABVV-Metaal) over wat een industrieel beleid gericht op transformatie naar meer duurzaamheid en vergroening zoal betekent in de praktijk: hoe Umicore inzet op een transformatie van haar activiteiten.

6. Resolutie Vlaams ABVV

Standpunt van het Vlaams ABVV over het Nieuw Industrieel Beleid:

Downloads

Lees ook

Zoek op trefwoord

industrie Vlaamse Regering