Minister Muyters veegt goed werkend diversiteitsbeleid van tafel

22/07/2015 - Persbericht Vlaams ABVV, ACV, ACLVB.


Het decreet ‘evenredige arbeidsdeelname’ (EAD) heeft ondanks 13 jaar focus op kansengroepen niet gewerkt, zo stelt Vlaams minister Muyters (N-VA) vandaag in De Standaard en De Tijd. ‘We moeten inzetten op individuele competenties’, luidt zijn conclusie.

Zo trekken minister Muyters en de Vlaamse Regering met een vorige week goedgekeurde conceptnota radicaal een streep door het huidige EAD-beleid. Ze laten zich daarbij  in geen enkel geval leiden door de resultaten van de wetenschappelijke evaluaties die zij zelf bestelden over dit beleid. 

Expertise overboord

Het werk van de EAD-projectontwikkelaars, die jaarlijks in 500 ondernemingen via loopbaan- en diversiteitsplannen structurele wervingsdrempels wegwerkten en waarvan het werk door de ondernemingen zelf en door extern wetenschappelijk onderzoek zeer positief geëvalueerd werd, wordt overboord gegooid.

Loopbaan- en diversiteitsplannen, projectontwikkelaars en structurele diversiteitsprojecten bij sociale partners en zelforganisaties (zoals het Minderhedenforum en GRIP), het gaat allemaal op de schop. Zonder enig voorafgaand overleg. Met één pennentrek wordt tabula rasa gemaakt van  projecten die de kansen op een job voor werknemers van allochtone afkomst, mensen met een arbeidshandicap en oudere werkzoekenden bevorderden door een draagvlak te creëren via het wegwerken van structurele, maatschappelijke drempels.

Goed werkend systeem afgeschaft

Dit is bijzonder merkwaardig want alle inspanningen die de afgelopen jaren in dit kader geleverd werden alsook de behaalde resultaten werden herhaaldelijk positief beoordeeld door wetenschappelijk onderzoek, in tegenstelling tot wat minister Muyters vandaag in de pers beweert.

Door deze beslissing dreigt de expertise van meer dan 100 experten te verdwijnen. In de plaats komen enkel vage plannen en dure HR-consultants uit de privésector met veel newspeak rond competenties en individuele verantwoordelijkheid en. Zonder de minste garantie op expertise, op kwaliteit, laat staan  op de beheersing van de kostprijs.

Minister Muyters voert dus een privatisering door zonder oog te hebben voor het geleverde kwaliteitswerk van projectontwikkelaars, sociale partners  en de diverse  zelforganisaties.

Ernstig overleg dringend nodig

De kansengroepen en de sector blijven  verdoofd achter na deze beslissing van de Vlaamse regering, terwijl het verder verbeteren van de arbeidsmarktpositie van kansengroepen nodig blijft. De Vlaamse regering toont daarmee eens te meer aan louter lippendienst te bewijzen aan het bevorderen van diversiteit en de strijd tegen discriminatie. Want De toekomstplannen van de regering blinken uit door vaagheid, en overgangsperiodes worden niet concreet ingevuld.

Wij eisen dan ook dat de Vlaamse regering snel ernstig overleg opstart over de toekomst van het EAD-beleid zodat een duurzame tewerkstelling van kansengroepen en een draagvlak voor diversiteit in bedrijven en werknemers effectief gerealiseerd kan worden.

Andere sites

Zoek op trefwoord

diversiteit Vlaamse Regering