Het Jaarlijks Actieplan

Op 1 november ontvangen syndicale bedrijfsploegen de preventie-aanpak voor het komende jaar van hun werkgever. Vanaf dan heeft het CPBW 2 maanden tijd om te adviseren over het nieuwe Jaar Actieplan.


Jaarlijks Actieplan

In het Globaal Preventieplan schrijft de werkgever wat hij in de komende vijf jaar wil bereiken om het welzijn in het bedrijf te verbeteren. Dit plan vertaalt de werkgever jaarlijks in duidelijk omschreven resultaten om de veiligheid, gezondheid, het welzijn te verbeteren. In dit jaaractieplan (JAP)  kunnen ook elementen worden opgenomen om de milieu-impact te verminderen.

Milieuduurzaam werken maakt bedrijven weerbaarder

Er bestaat veel milieuregelgeving maar de realiteit  van de milieuproblematiek haalt de wetgeving vaak in. Een tendens met kwalijke gevolgen voor het leefmilieu. Maar nog vaker onderbelicht hierbij is de negatieve impact op de economische ontwikkeling.

Het lijstje risico’s op korte, midden en lange termijn voor de bedrijven wordt alleen maar langer: concurrentie, energievoorziening, beschikbaarheid water, grondstoffenschaarste, files, stress en mobiliteit, klimaatimpact, innovatie, enz.

Bespreek milieurisico’s

Het jarenlang uitblijven van milieu-actie zadelt ons op met een meervoudige crisis waarin veel risico’s samen sporen.

Na een modernisering van de wettelijke omkadering is het JAP een onderschatte sleutel om milieurisico’s te bespreken en te integreren in de bedrijfsvoering. Het JAP laat syndicale bedrijfsploegen toe om verder te kijken dan de wetgeving en actief speler te worden om milieu en sociale schade te voorkomen.

Voorkom vandaag wat morgen kan mislopen.

De dynamische kracht van overleg

Inspraak en dialoog over innovatieprocessen, milieuduurzaamheid blijven vaak nog een verplicht nummer in de bedrijven of blijven steken op niveau van het management. Duurzaamheid is nochtans een belangrijke schakel geworden om de kwetsbaarheid van bedrijven in alle sectoren aan te pakken.

Werknemers kennen hun werkplek het best. Ze kennen de sterktes, zwaktes, hebben ideeën en kunnen goed inschatten wat de impact van maatregelen zijn op jobs.

In tegenstelling tot de korte termijnblik van het management denken werknemers vaker na over duurzame oplossingen op lange termijn. Zo tonen voorbeelden van de vakbond in het buitenland dat werknemers een verschil kunnen maken in de milieu-impact van bedrijfsactiviteiten en het versterken van ondernemingen.

Syndicaal initiatief

Via de besprekingen van het JAP is het mogelijk vanuit je syndicale bedrijfsploeg vraagtekens te plaatsen bij de milieu-impact van je bedrijf en je advies te formuleren. Stel vragen bij de opleidingsplannen,  mobiliteitsaanpak, transport, materialen, energie, investeringen, enz. van de bedrijfsleider.

Het ABVV helpt je

Gebruik de info die je krijgt. Vraag uitleg in het overleg. Agendeer de bespreking van het JAP en voorzie tijd voor vraag en antwoord.

Waarom niet denken aan concrete acties rond duurzame aankopen of circulair inkopen? Kies voor producten en leveranciers die de sociale en ecologische regels respecteren. Bespreek dit op het CPBW want werknemers moeten immers aan de slag met deze producten. Kiezen voor duurzaam aankopen kan een belangrijke rol spelen in het stimuleren van een meer duurzame kringloopeconomie.

Het ABVV kan je helpen bij je voorbereidingen. Doe een beroep op ons en mail ons je vragen.

Lees ook