De milieucoördinator

Ten laatste op 1 april overhandigt de milieucoördinator z‘n verslag aan de werknemersvertegenwoordiging. Hét moment om ook als delegee betrokken te worden bij de milieukeuzes van het bedrijf.


Jaarverslag van de milieucoördinator

De milieucoördinator (mc) maakt elk jaar een activiteitenverslag (‘jaarverslag van de milieucoördinator’) en overhandigt dit aan werkgever en werknemersvertegenwoordiging. De wet legt niet exact vast wat in het verslag moet staan.

Een goed jaarverslag toont wel hoe de milieucoördinator zijn verplichte taken heeft vervuld en wat er is gerealiseerd. Een overzicht van de adviezen van de mc en hoe de werkgever daarmee is omgegaan is daarbij handig.

De milieucoördinator bezorgt het jaarverslag vóór 1 april aan de werkgever, OR en CPBW. Indien er geen OR en CPBW is ontvangt de vakbondsafvaardiging een exemplaar.

Maak afspraken

De wetgeving is niet helemaal duidelijk over wat het ‘bezorgen van informatie’ betekent. Wil dit zeggen dat elk lid van het CPBW een exemplaar moet krijgen? Ook de plaatsvervangers? Of is één exemplaar per delegatie voldoende? Leg dit vast in het huishoudelijk reglement van het CPBW. Wie krijgt de documenten? Onder welke vorm: op papier of elektronisch?

De mc is niet verplicht om het verslag toe te lichten op het CPBW. In de praktijk blijkt dit niet voor veel problemen te zorgen. Bijna alle milieucoördinatoren zijn bereid hun verslag toe te lichten. Maak voor alle zekerheid hierover afspraken: wanneer wordt het verslag toegelicht? Hoe kan er contact opgenomen worden met de externe mc?

De creatieve milieucoördinator

Schaarsere grondstoffen en stijgende energieprijzen zetten de bedrijfsvoering onder druk. Creatieve oplossingen zijn nodig binnen en buiten het bedrijf. En al snel moet de milieucoördinator dan met ideeën op de proppen komen…. Hoe gaat een mc hiermee om? Hoe kan de mc samenwerkern met de werknemersvertegenwoordiging? We zochten naar een mooi voorbeeld en spraken hierover met Jordi.

Verstandig energiebeleid

Welke rol speelt de milieucoördinator bij jullie op het bedrijf?

Jordi: “De milieucoördinator bekijkt structureel waar de ecologische bedrijfsvoering kan verbeteren. Vandaag is energie hot. Er loopt hier bijvoorbeeld in een loods een proefproject rond dynamische ledverlichting. De ledlampen geven enkel de gepaste hoeveelheid licht wanneer er iemand is.

En met 12.100 zonnepanelen op het dak wordt nagenoeg alle energie hier zelf geproduceerd. De impact op de energiefactuur van het bedrijf is groot. Winstpercentages zijn door de keuzes voor ledverlichting en zonnepanelen gestegen.”

Energiewinsten geïnvesteerd in de drie P's (People, Planet, Profit)

Wat gebeurt er met geld dat bespaard werd op de energiefactuur?

Jordi: “Verschillende dingen. In de eerste plaats: investeringen in het bedrijf. Er worden nieuwe machines en heftrucks aangekocht.

Een ander deel gaat naar goede doelen, zoals naar Kom op tegen kanker en een weeshuis in Moldavië. En er is de jaarlijkse bonus voor de werknemers. Die past dan weer binnen een breder pallet aan te behalen doelstellingen.”

De deur staat altijd open

Hoe is jullie relatie met de milieucoördinator?

Jordi: “Hij is rechtuit, eerlijk en altijd bereid om op vragen te antwoorden. De drempel om vragen te stellen ligt hierdoor laag.

Bij ons zijn er bijvoorbeeld een pak afvaleilanden. De graad van sorteren ligt hoog en zorgt voor bijkomende vraagtekens. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het isimo? Kan dit afzonderlijk? Hoe verpak je het?”

Over de bedrijfsmuren kijken

Neemt de milieucoördinator ook initiatieven naar het personeel?

Jordi: “Ja, ook de werknemers worden betrokken. Elk jaar in mei doen we mee met ‘Afkicken’, een initiatief van de provincie Limburg waarbij we met zoveel mogelijk werknemers proberen af te kicken van de auto voor ons woon-werkverkeer. We zoeken een maand lang naar alternatieve kilometers met een lagere milieu-impact.”

Motivatie en open bedrijfscultuur

Blijven de werknemers hierop ingaan?

Jordi: “Veel werknemers pikken hierop in en wie binnen een straal van 10 tot 15 km woont, blijft dat ook na de campagne doen. Het bedrijf beloont ook duurzaam woon- werkverkeer: fietsers krijgen bijvoorbeeld een fietsvergoeding.

De milieucoördinator heeft ons samen gekregen rond dit thema en vandaag wordt het gedragen door een pak collega’s. Dat is één van de redenen waarom initiatieven rond milieubescherming het zo goed doen.

En nieuwe ideeën zijn altijd welkom. Momenteel onderzoeken we een groepsaankoop voor fietsen voor de werknemers, en zelfs elektrische fietsen voor wie verder woont.”

Meer info of hulp nodig?

Het jaarverslag van de milieucoördinator is een moment om te evalueren, te adviseren en stappen vooruit te zetten.

Het ABVV kan je helpen bij je voorbereidingen. Doe een beroep op ons en mail ons je vragen.

Zoek op trefwoord

CPBW delegees duurzame ontwikkeling energie groene jobs mobiliteit MVO OR woon-werkverkeer