Vakbonden tevreden met Banenpact

Persbericht Vlaams ABVV, ACV, ACLVB 21/10/2015 - De vakbonden zijn tevreden over het Banenpact dat de Vlaamse sociale partners vandaag afsloten en voorleggen aan de Vlaamse regering.


De weg was lang, maar het resultaat mag er zijn. Het is een evenwichtig akkoord geworden, dat belangrijke accenten legt voor de toekomst. We benadrukken het belang van het respecteren van de consensus onder sociale partners. Nu de evenwichten zijn gevonden, verwachten we ook dat de Vlaamse regering de afspraken onder sociale partners uitvoert. 

De sociale partners voegen met dit akkoord ontbrekende schakels toe aan het ontwerpdecreet van doelgroepenbeleid van de Vlaamse regering. Zo is de aanwervingsstimulans voor langdurig werkzoekenden een belangrijk extra instrument voor meer tewerkstelling.

De langdurige werkloosheid (68.000 werkzoekenden) is historisch hoog. Het programma rond tijdelijke werkervaring kan per jaar slechts 5000 werkzoekenden begeleiden. Er is dus nood aan een extra maatregel om aan langdurig werkzoekenden meer kansen op werk te bieden. Daarom werkten de sociale partners een RSZ-korting of -premie uit voor werkgevers die een langdurig werkzoekende aanwerven. Bovendien krijgt die werkgever coaching en ondersteuning om te zorgen dat de aanwerving succesvol in duurzaam werk kan worden omgezet.      

In het Banenpact vragen de sociale partners ook een hogere RSZ-doelgroepkorting voor laaggeschoolde jongeren. Na één jaar is nog maar één op de vier laaggeschoolde jongeren (opnieuw) aan het werk. Zij hebben het veel moeilijker op de arbeidsmarkt dan middengeschoolde jongeren. De Vlaamse regering voorzag deze differentiatie niet.

De sociale partners stellen ook voor om het statuut van werkzoekenden in een werkervaringtraject te verbeteren door bovenop hun werkloosheidsvergoeding een toeslag te voorzien. Deze toeslag zal toenemen naarmate het werkervaringstraject positief vordert. Met de federale overheid moeten bovendien afspraken worden gemaakt om de degressiviteit van de werkloosheidsvergoeding tijdens de duurtijd van het werkervaringstraject op te schorten.

De sociale partners spraken af om het artikel 60 te behouden voor tewerkstelling via het OCMW en met opbouw van sociale zekerheidsrechten. Met het inbouwen van competentieversterkende elementen en begeleiding is dit een belangrijke aanvulling op de plannen van de Vlaamse regering. Voor de huidige werknemers in het PWA-stelsel stellen de sociale partners continuïteit tot aan het pensioen voorop. Nieuwe instroom van potentiële PWA-werknemers moet opgevangen worden binnen het bestaande en te ontwikkelen Vlaamse kader van werk en zorg, maatwerk, lokale diensteneconomie en tijdelijke werkervaring.

In het Banenpact kondigen de sociale partners ook aan dat ze in 2016 een vormings- en opleidingspact zullen sluiten over levensbrede en loopbaangeoriënteerde vorming. Dit is belangrijk voor individuele werknemers (persoonlijke ontwikkeling en kansen op werk) en voor de bedrijven en sectoren (goed opgeleide werknemers). 

Caroline Copers, Vlaams ABVV
Ann Vermorgen, ACV
Hugo Engelen, ACLVB

Downloads

Lees ook

Zoek op trefwoord

SERV Vlaamse Regering