Aanval N-VA op betaald educatief verlof is zoveelste pestmaatregel

Reactie Vlaams ABVV, ACV, ACLVB 4/11/2015 -


Met haar aanval op het betaald educatief verlof toont de N-VA nogmaals een totaal gebrek aan respect voor het sociaal overleg. Dankzij het betaald educatief verlof kunnen 50.000 Vlamingen een opleiding volgen. Dit recht verder inperken komt neer om een zoveelste pestmaatregel voor werknemers, en veegt de voeten aan het zonet gesloten Banenpact.

Vlaams parlementslid Jan Hofkens (N-VA) stelt dat het budget voor betaald educatief verlof (BEV) ontspoort en dat het systeem moet worden bijgestuurd zodat er alleen nog ‘nuttige’ opleidingen gefinancierd worden. In één adem stelt hij zich ook vragen bij de syndicale vorming binnen BEV.

Zoveelste pestmaatregel voor werknemers en burgers

Dit is het zoveelste voorstel van pestmaatregel voor werknemers en burgers. Het doel van betaald educatief verlof is dat burgers op eigen initiatief opleiding kunnen volgen. Het zorgt ervoor dat zij zich kunnen bijscholen en meer maatschappelijke en professionele kansen krijgen. Dit los van functie- of jobgebonden opleidingen, waarvoor bedrijven al rijkelijk worden gefinancierd vanuit de overheid. Zo volgen jaarlijks meer dan 50.000 mensen een opleiding via het systeem van betaald educatief verlof.

Het gaat hier over het leren van een taal, het alsnog behalen van een diploma via het tweedekansonderwijs, IT-opleidingen, een aantal opleidingen in het hoger onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, de middenstandsopleidingen (Syntra), de centrale examencommissie, syndicale vorming, EVC-trajecten om een ervaringsbewijs te behalen, opleidingen zelfstandig wonen voor gehandicapten... maar ook sectoropleidingen en beroepsopleidingen.

Al deze opleidingen passen binnen de filosofie van levenslang en levensbreed leren. Dit kortwieken zou haaks staan op het talentenbeleid waar deze Vlaamse regering zo graag een speerpunt van maakt.

Totaal gebrek aan respect en fatsoen voor het sociaal overleg

De Vlaamse sociale partners bevestigden nog maar net in het Banenpact het belang van vorming en opleiding, inclusief de syndicale vorming, voor de bedrijfsvoering en het sociaal overleg in de bedrijven. Jan Hofkens blijkt niet te weten wat dat inhoudt. De sociale partners weten het duidelijk wel: syndicale vorming ondersteunt de goede werking van de bedrijven.

Ook in de sectoren wordt het BEV samen door werkgevers en werknemers ingevuld. Blijkbaar zint dat sommigen niet. Deze uitspraken van N-VA getuigen opnieuw van een totaal gebrek aan respect voor het sociaal overleg.

Geen budgettair maar ideologisch probleem

En wat de budgettaire ontsporing betreft die als drogreden voor deze aanval wordt gebruikt: N-VA-minister Muyters heeft nog maar in september aangegeven dat er geen budgettair probleem is met BEV en dat hij kiest voor een open enveloppe.

Er is dus bijgevolg vooral een ideologisch probleem, namelijk dat iedereen die bekommerd is om de toekomst blijkbaar op alle mogelijke fronten moet worden aangevallen: het middenveld, de vakbonden, de burgers en de werknemers…

Caroline Copers, Vlaams ABVV
Ann Vermorgen, ACV
Hugo Engelen, ACLVB

Lees ook

Zoek op trefwoord

BEV