VDAB - Problemen met de VDAB?

Ervaar je een schending van je rechten als werkzoekende? Of ben je ontevreden over je begeleidingstraject naar werk? Het ABVV kan je helpen.


VDAB: dé begeleidingsdienst voor iedere werkzoekende

Als je werkzoekend bent, dan heb je sowieso te maken met de VDAB. De VDAB moet iedere werkzoekende begeleiden. Je VDAB-bemiddelaar stelt jou acties voor die je ondersteunen bij je zoektocht naar werk: vacatures, een (beroeps)opleiding…

De opleidingen gaan door bij de VDAB zelf (competentiecentra) of bij andere organisaties in opdracht van de VDAB. Er zijn ook opleidingen op de werkvloer (= werkplekleren) met een IBO- (individuele beroepsopleiding) of stagecontract.

De VDAB kan je voor sommige aspecten van begeleiding doorsturen naar een andere organisatie: een zogenaamde tenderpartner van de VDAB. De VDAB en zijn partners evalueren ook je inspanningen in je zoektocht naar werk. Zijn zij niet tevreden dan kan dit leiden tot sancties (= je dopgeld tijdelijk stopzetten).

Je rechten als werkzoekende

Als werkzoekende heb je plichten. Maar je hebt ook afdwingbare rechten. De overheid heeft die rechten zwart op wit opgesomd in het ‘Handvest voor de Werkzoekende’. Waarop heb jij recht als werkzoekende? 

 • Recht op privacy.
  Organisaties mogen niet zomaar, zonder jouw toestemming, persoonlijke gegevens over jou uitwisselen.

 • Recht op een degelijke, gratis begeleiding naar werk.
  En recht op een gratis opleiding
  als dat nodig is om een goede job te vinden. Word je geweigerd voor een begeleiding of opleiding? Dan deelt men je dat schriftelijk mee met vermelding van de reden.

 • Recht op voldoende en correcte informatie in je traject naar werk.
  Men moet alles op een begrijpelijke manier uitleggen.

 • Recht op een opleidings-, stage- of IBO-contract vóór je de opleiding of stage start.
  Dit moet duidelijk vermelden wat men van jou verwacht en wat jij mag verwachten van de VDAB, de opleidingsinstelling of je stage/werkgever.

 • Recht op een klantvriendelijke en gelijke behandeling.
  Je mag geen discriminatie ervaren. Dit geldt zowel bij de begeleidings- of opleidingsorganisatie als op je stageplek.

 • Recht op een attest
  dat vermeldt wat je geleerd hebt (competenties) bij het afronden van een opleiding of stage.

 • Recht op een veilige, gezonde plek
  waar je begeleiding, opleiding of stage doorgaat, met voldoende aandachtvoor jouw welzijn.

 • Recht op inspraak
  bij je begeleidings- of opleidingsinstantie.

 • Recht om een klacht te formuleren!
  Daarvoor moet iedere begeleidings- of opleidingsinstantie een klachtenprocedure hebben.

Je rechten nageleefd en toch ontevreden over VDAB of partnerorganisatie?!

Je hebt er belang bij dat je relatie met de VDAB of de partnerorganisatie goed zit. Vaak is dit zo, maar niet altijd. En dan is het belangrijk dat je je relatie met de VDAB of zijn partner herstelt. Want je blijft aangewezen op de VDAB als je werkzoekend bent.

Ben je ontevreden over een sollicitatie-opdracht (=verplichte sollicitatie*), een opleidingsvoorstel of het aantal keer dat je wekelijks moet solliciteren? Dan heeft een klacht enkel zin als je duidelijk kan aantonen dat de verwachtingen niet passend of onredelijk zijn én je kan aantonen dat je voldoende beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. Beter is om dan in gesprek te gaan met je begeleider over wat je wél realistisch vindt. Je moet dit wel heel goed motiveren. Laat je eventueel bijstaan door onze ABVV-loopbaanconsulenten!

Je krijgt ook vrijblijvende werkaanbiedingen toegestuurd. Deze zijn niet verplicht. Passen deze werkaanbiedingen niet bij de jobs die je wil doen? Bespreek dit dan ook met je begeleider van VDAB of partnerorganisatie! Vermoedelijk staat je dossier bij de VDAB nog niet op punt.

 • * Op sommige jobs moet je niet solliciteren: Omdat ze te ver van huis liggen (+60 km en +4 uur dagelijkse reistijd), niet in de lijn van je opleiding / ervaring liggen (enkel begin van je werkloosheid) of wanneer je erop verliest tegenover je uitkering. Er zijn specifieke regels voor 50+. Vraag ernaar bij het ABVV.

Blijf denken aan je plichten!

Als jij je verplichtingen (= afspraken van het afsprakenblad) niet nakomt, omdat je je niet correct behandeld voelt (of bent), zal jij diegene zijn die een sanctie krijgt en (tijdelijk) geen dopgeld meer krijgt.

Vermijd dat de situatie uit de hand loopt! Hoe sneller jij bespreekbaar maakt wat volgens jou fout loopt, hoe kleiner de kans dat het een negatief effect heeft voor jouw traject en uitkering.

Wat moet je doen als je rechten geschonden worden of wanneer je problemen hebt met de VDAB?

Ervaar je een schending van je rechten? Of ben je ontevreden over je begeleidingstraject naar werk? Dan kaart je dit dus best tijdig aan. Dit kan op verschillende manieren: 

 1. Praat er over met je begeleider bij de VDAB of partnerorganisatie.
 2. Vraag een gesprek aan met de teamcoach van je begeleider bij de VDAB of de partnerorganisatie.
 3. Dien een klacht in bij de VDAB. Dat kan via www.vdab.be/klachten.
 4. Durf je dit niet zelf? Of is het vertrouwen geschaad? Of wil je nagaan of je ontevredenheid wel terecht is, rekening houdend met je wettelijke verplichtingen en rechten? Of wil je hulp bij het goed formuleren van de klacht? Dan kan je uiteraard terecht bij het ABVV!

Wanneer en hoe helpt het ABVV mij?

Contacteer je ABVV-kantoor. Via onze ABVV-loopbaanconsulenten kunnen wij tussenkomen bij de VDAB en jou verder helpen.

De ABVV-loopbaanconsulenten:

 •  kennen jouw rechten en plichten. Zij kunnen je informeren over wat de VDAB van jou mag verwachten en wat jij van de VDAB mag verwachten.

 •  kunnen samen met jou bekijken welke extra ondersteuning nodig en mogelijk is, zodat je de afspraken met de VDAB toch kan waarmaken.

 •  kunnen bemiddelen met je begeleider, om de afspraken bij te sturen of extra hulp te bieden, zodat de (nieuwe) afspraken voor jou (wel) haalbaar worden.

 •  kunnen je helpen om je klacht goed te formuleren.

Gratis voor ABVV-leden
Nog geen lid? Word het dan snel!

 •  Toegang tot al onze dienstverlening
 •  Op de bres voor jouw rechten
 •  Gratis cursussen
 •  ...

Lees ook

Zoek op trefwoord

VDAB werkloosheidsreglementering